• پنج شنبه 6 تیر 98

 محمود اسدی

نوحه)دل شیعه از این ماتم عظما کباب

89

دل شیعه از این ماتم عظما کباب
کرده وهابیت قبر امامان خراب
دل پر از خون شده
شیعه محزون شده
وامصیبت
زین عزا می زنم به سینه و بر سرم
قبر چار حجت خدا بدون حرم
مهدی فاطمه
دارد این زمزمه
وامصیبت
ای مدینه بگو تربت مادر چه شد؟
یا بگو لا اقل که سینه از در چه شد؟
تا شوم با خبر
بگو از میخ در
وامصیبت
*****
شائق

  • دوشنبه
  • 20
  • خرداد
  • 1398
  • ساعت
  • 14:31
  • نوشته شده توسط
  • هاشمی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران