• سه شنبه 26 شهریور 98

 مرتضی محمودپور

سالگرد تخریب قبرستان بقیع به‌دست وهابیت ملعون

118

◾سالگرد تخریب بقیع
◾بدست وهابیت ملعون

چقدر سخت شده روضه‌ی تخریب بقیع
بوی یاس علوی عطر گل سیب بقیع
روی‌سنگریزه و بر خاک سراشیب بقیع
حرمی نیست شود تا که همین زیب بقیع
نه نمازی و نه ذکری نه اجازه به ورود
هرچه‌هست‌درکف‌این‌صحن بود آتش و دود

شاهد کوچه در این خاک گرفته ماوا
یکطرف ام‌بنین روح ادب جان وفا
یک طرف باقر علم علوی در اینجا
خفته در خاک بقیع ساکت و آسوده،بیا....
آیه صبر بخوان چونکه فرج نزدیک است
عاقبت،کار همه شیعه به دستی نیک است

صادق آل عبا خفته در این وادی نور
همچو موسی که بیاید به کلیمی از طور
دیدن قبر ولی اله چهارم از دور
گوئیا کرده ملائک ز شرفخانه ظهور
این بقیع را بخدا بار دگر میسازیم
ما به صحن و حرم شاه کرم مینازیم

  • سه شنبه
  • 21
  • خرداد
  • 1398
  • ساعت
  • 17:8
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران