• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

انگار جسارت به شما باب شده

3081
8

محکومیت جسارت به مقام رسول خدا

 دیگر به خدا طاقتمان تاب شده

 انگار جسارت به شما باب شده

 در ماتم هتک حرمت پیغمبر

 مهدی به بُکا گوشه سرداب شده

 "محمدمهدی عبدالهی"

  • جمعه
  • 24
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 7:17
  • نوشته شده توسط
  • محمدمهدي عبدالهي

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران