• دوشنبه 27 خرداد 98


اشعار میلاد امام رضاع),(علی یا علی ،رضا، یا رضا)با دانلود سبک حاج محمود کریمی

3322
1

علی یا علی ،رضا، یا رضا 8
الا یا رضا رضا
دل ما به تو رضا رضا
ز پیشم مکن جدا یا رضا 2

 

گدای تو هست مرا یا رضا یا رضا
برای نفس هوا یا رضا 2
تویی معدن سخا یا رضا یا رضا 2
تو رو عالم است گدا یا رضا یا رضا
تو را خواهم از خدا یا رضا یا رضا
نفس یا رضا نوا یا رضا
علی یا علی ،رضا، یا رضا 8
قدر یا علی رضا،یا رضا 2
سفیر یا علی،صفا یا رضا یا رضا
  صفا من دلاتو با یا رضا یا رضا
تو بیمار غم دعوا یا رضا یا رضا
تو صعب العلاج،شفا یا رضا یا رضا
به جانت شوم فدا یا رضا یا رضا
به خوابم شبی بیا ، یا رضا یا رضا
علی یا علی ،رضا، یا رضا 8
چو محشر شود به پا  یا رضا،یا رضا
منادی دهد ندا  یا رضا یارضا
که مولا گرفت تو را یا رضا یا رضا 2
تو نامش بگو به ما یا رضا یا رضا
ز نامش رها یا رضا یا رضا
بهشتش نما عطا یا رضا یا رضا
که با شرط توسط ولا یا رضا یا رضا
تویی چشمه صفا یا رضا یا رضا
تویی غونچه حیا یا رضا یا رضا
تو را داده نام خدا یا رضا یا رضا
خدا هم به توست رضا یا رضا یا رضا
علی یا علی ،رضا، یا رضا 8

دانلود سبک

  • سه شنبه
  • 28
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 4:55
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران