• دوشنبه 27 خرداد 98


اشعار ولادت امام رضا(ع)،(روز ولادت تو غزل آفریده شد)

2867
-1

روز ولادت تو غزل آفریده شد
مفعول و فاعلات و فعل آفریده شد
پلکی زدی و معجزه ای را رقم زدی
از برق چشمهات زحل آفریده شد
ازشهد غنچه ی لب پر خنده ی شما
در چشمه ی بهشت عسل آفریده شد
عالم به رقص آمد و،از پایکوبی اش
ازطوس تا حجاز گسل آفریده شد
سینه به سینه؛ شکرخدا عاشق توایم
این عشق پاک روز ازل آفریده شد
ما از پدر ولای شما ارث می بریم
ایرانیان کشور موسی بن جعفریم
در جشن پایکوبی تنبورهای مست
در بزم میگساری انگورهای مست
نور خدایی تو چه اعجاز کرده است!
هو می کشند دوروبرت کورهای مست
شیرینی ولای شما چیز دیگری است!
این را شنیدم از لب ِ زنبورهای مست
دارد تمام شهر به دیوار می خورد!
درپیش ِ چشم قاصر مأمورهای مست
ازاین به بعد حرف خدایی نمی زنند
با دیدن جلال تو،منصورهای مست
اذن دخول میکده ورد زبان ما
بوی شراب می دهد امشب دهان ما
وقتی همه به عشق تو پروانه می شوند
پروانه ها کنایه و افسانه می شوند
روح بهارهستی و؛این بوته های خار
از عطر گامهای تو ریحانه می شوند
با دیدن جمال زلیخا کش شما
یوسف شناس ها همه دیوانه می شوند
شانه به شانه،شاه و گدا در سرایتان
مهمان سفره های کریمانه می شوند
شبها به عشق باده ی نابت شیوخ شهر
شاگردهای حوزه ی میخانه می شوند
عمری کتاب تزکیه تدریس کرده ای
در شهر طوس میکده تاسیس کرده ای
آن سوی شهر قبه ای از نور دیده ام
صحن و سرای کیست که از دور دیده ام!؟
هوش از سرم پریده و مستانه می دوم
حس می کنم که باغ ِ پرانگور دیده ام
دیگر چه احتیاج به نعلین و چوب دست!
موسی ِ پا برهنه شدم؛ طور دیده ام
مشهد کجا و این دل ناپاک من کجا!؟
خود را شبیه وصله ی ناجور دیده ام
درمحضرت جناب سلیمان شهر طوس
بال ملخ به شانه ی یک مور دیده ام
اینجا ندیده ایم گدایی که دلخور است
اینجا فقیرها چقدر جیبشان پر است
گریه بهانه ای است که عاشق ترم کنی
شاید مرا کبوتر جلد حرم کنی
آقای من! کلاغ به دردت نمی خورد!؟
از راه دورآمده ام باورم کنی
با ذوق وشوق آمده ام حضرت رئوف
فکری به حال رنگ ِ سیاه پرم کنی
زشتم قبول؛ بچه ی آهو که نیستم
باید نگاه معجزه بر جوهرم کنی
باید تورا به پهلوی زهرا قسم دهم
تا عاقبت به خیرترین نوکرم کنی
مادر سپرده است به دست شما مرا
گفته فقط شما ببری کربلا مرا
شاعر:وحید قاسمی

 

  • سه شنبه
  • 28
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 17:25
  • نوشته شده توسط
  • علی

مدح امام رضا(ع)

امام رضا(ع)

شعر ولادت امام رضا(ع)

اشعار اهل بيت(ع)

شعر دهه کرامت

ولادت

اشعار ولادت امام رضا(ع)

متن اشعار ولادت امام رضا(ع)

اشعار ولادت ضامن آهو

شعر ولادت ضامن آهو

اشعار تولد امام رضا(ع)

متن اشعار تولد امام رضا(ع)

شعر تولد امام رضا(ع)

اشعار تولد ضامن آهو

شعر تولد ضامن آهو

امام هشت

ضامن آهو

تولد امام رضا(ع)

اشعار در مدح امام رضا(ع)

متن اشعار مدح امام رضا(ع)

اشعار دهه کرامت

اشعار ولادت حضرت علي اين موسي الرضا(ع)

متن اشعار ولادت حضرت علي ابن موسي الرضا(ع)

شعر ولادت حضرت علي ابن موسي الرضا(ع)

اشعار ميلاد امام رضا(ع)

متن اشعار ميلاد امام رضا(ع)

شعر ميلاد امام رضا(ع)

اشعار ميلاد علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

متن اشعار علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

شعر ميلاد علي ابن موسي الرضا(ع)

اشعار ميلاد ضامن آهو

شعر ميلاد ضامن آهو

اشعار تولد علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

متن اشعار علي ابن موسي الرضا(ع)

شعر علي ابن موسي الرضا(ع)

اشعار مولودي امام رضا(ع)

متن اشعار مولودي امام رضا(ع)

شعر مولودي امام رضا(ع)

اشعار مولودي علي ابن موسي الرضا(ع)

متن اشعار مولودي علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

شعر مولودي علي ابن موسي الرضا(ع)

اشعار مولودي ضامن آهو

شعر مولودي ضامن آهو

اشعار ولادت علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

متن اشعار ولادت علي ابن موسي الرضا(ع)

شعر ولادت علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

متن اشعار اهل بيتي(ع)

علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

علي ابن موسي الرضا(ع)

ميلاد امام رضا(ع)

اشعار ويژه ولادت امام رضا(ع)


ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران