• یکشنبه 26 خرداد 98


اشعار ولادت امام رضا(ع)،(آمدم مهربان ترين اقا)

2125

آمدم مهربان ترين اقا
باز هم خورده ام زمين اقا
آمدم تا ز خاك برداري
آبروي مرا همين اقا
كارد بر استخوان رسيده شده
روزگار مرا ببين اقا
سايه ات بر سرم هميشه مدام
اه همسايه امين اقا
زحمتت داده ام  هميشه ميدانم
خجلم از شما چنين اقا
تو كه همسفره غلاماني
كمي ام پيش ما نشين اقا
بي شما ما كجاي دنياييم
بي تو اقا چقدر تنهاييم
شاعر:حسن کردی

 

  • چهارشنبه
  • 29
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 5:7
  • نوشته شده توسط
  • علی

مدح امام رضا(ع)

امام رضا(ع)

شعر ولادت امام رضا(ع)

اشعار اهل بيت(ع)

شعر دهه کرامت

ولادت

اشعار ولادت امام رضا(ع)

متن اشعار ولادت امام رضا(ع)

اشعار ولادت ضامن آهو

شعر ولادت ضامن آهو

اشعار تولد امام رضا(ع)

متن اشعار تولد امام رضا(ع)

شعر تولد امام رضا(ع)

اشعار تولد ضامن آهو

شعر تولد ضامن آهو

امام هشت

ضامن آهو

تولد امام رضا(ع)

اشعار در مدح امام رضا(ع)

متن اشعار مدح امام رضا(ع)

اشعار دهه کرامت

اشعار ولادت حضرت علي اين موسي الرضا(ع)

متن اشعار ولادت حضرت علي ابن موسي الرضا(ع)

شعر ولادت حضرت علي ابن موسي الرضا(ع)

اشعار ميلاد امام رضا(ع)

متن اشعار ميلاد امام رضا(ع)

شعر ميلاد امام رضا(ع)

اشعار ميلاد علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

متن اشعار علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

شعر ميلاد علي ابن موسي الرضا(ع)

اشعار ميلاد ضامن آهو

شعر ميلاد ضامن آهو

اشعار تولد علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

متن اشعار علي ابن موسي الرضا(ع)

شعر علي ابن موسي الرضا(ع)

اشعار مولودي امام رضا(ع)

متن اشعار مولودي امام رضا(ع)

شعر مولودي امام رضا(ع)

اشعار مولودي علي ابن موسي الرضا(ع)

متن اشعار مولودي علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

شعر مولودي علي ابن موسي الرضا(ع)

اشعار مولودي ضامن آهو

شعر مولودي ضامن آهو

اشعار ولادت علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

متن اشعار ولادت علي ابن موسي الرضا(ع)

شعر ولادت علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

متن اشعار اهل بيتي(ع)

علي ابن موسي الرضا المرتضي(ع)

علي ابن موسي الرضا(ع)

ميلاد امام رضا(ع)

اشعار ويژه ولادت امام رضا(ع)


ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران