• جمعه 7 اردیبهشت 97

شعر مدح امام جود(ع)(من جواد فيض ، هم بر اوليــــن ، هـم اخرينـــــم)

2653

من جواد فيض ، هم بر اوليــــن ، هـم اخرينـــــم
اء بســــم الله خلقــــــــت ، روح رب العالمينـم
در حضور حق تعالـــــي ، بنـده فرمانـــــروايـــــم
حكم فرماي عوا لم ، رهبـــــر روح الامينــــــــم
سينه من ، مخزن علم لدنـــــــي امــــد از حــــــق
قلزم فضل الهـــــــي ، رهنمــــــاي مؤمنينـــــــم
حجت بر حق حقم ، كاشــــــــف اســـــرار غيبـــم
من امام و نور چشـــم اسمــــــان و هم زمينــــم
جلوه مصباح و نور عرشه (عرش استوي) يــــم
گاه در سير عوالم ، گاه در عـــــرش برينــــــم
جد من ، ختم رسل ، پيغمبر اخر زمــان اســـــت
شاخه طوبي زهـــــرا و اميــــــر المؤمنينـــــم
من وصي مصطفي و مرتضي و مجتبــــي يـــــم
وارث شاه شهيدان ، زاده ان مـــــــه جبينـــــم
برترين ايات حقم ، مصـــــدر علــــــــم الهـــــي
رهبر خلق جهانـــم ، شافــــــع للمــــذ نبينـــــم
نه سپهر عدل و دادم در زميـــــن و اسمانــــــم
در لقب ، اين رتبه دارم ، حافظ دين مبينــــــم
قطره ام كه از ان پديد امد به دنيا هفـــــت دريا
صاحب كون و مكان ، درياي گوهـــر افرينــــم

  • جمعه
  • 7
  • مهر
  • 1391
  • ساعت
  • 16:32
  • نوشته شده توسط
  • مرتضی پارسائیان

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران