• یکشنبه 31 تیر 97

مدح امام جواد (ع) (هرکه درعشق و وفا پابند نیست)

2898
3

هرکه درعشق و وفا پابند نیست
با امید وعشق خویشاوند نیست
نیست او را با خدا پیوستگی
هرکه را با مهر تو پیوند نیست
تو جوادی و ندیدم سائلی
کزعطا وجود تو خرسند نیست
چیست جزافسوس وحسرت قسمتش
برشما هرکس ارادتمند نیست
در رهت هرکس نهد پا با یقین
درغم مال و زن و فرزند نیست
ازکریمان ،سائلان ، پرسیده ام
هیچ کس چون تو سخاوتمند نیست
بهترین راه نجات ما توئی
هیچ حرفی بهتر از این پند نیست
خوب میداند«وفائی» جز شما
تا خدا دیگر پُل پیوند نیست
شاعر : استاد وفایی

  • یکشنبه
  • 16
  • مهر
  • 1391
  • ساعت
  • 5:27
  • نوشته شده توسط
  • مرتضی پارسائیان

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران