• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

شعر میلاد حضرت جواد الائمه (ع) - (چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه )

2110
1

دسته گل ثامن الائمه

چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه
 داده خدا دسته گل به ثامن الائمه
بر لب قدوسيان اين سخن جانفز است
بيت ولايت پر از جلوه ابن الرضاست

 

خنده وجد و شعف بر دو لب مرتضاست
امين وحى خدا سر دهد اين زمزمه
چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه
داده خدا دسته گل به ثامن الائمه
آينه و دل شده از نور خدا منجلى
دامن ريحانه شد مهبط نور ولى
بود تقى الجواد، محمد ابن على
روح روان رسول چشم و چراغ همه
چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه
داده خدا دسته گل به ثامن الائمه
گل وجود جواد، شكفته شد در زمين
به رنگ و بوى خدا چو خاتم المرسلين
آينه طلعتش طاهاست و يا و سين
ابرو و خال و خطش آيات محكمه
چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه
 داده خدا دسته گل به ثامن الائمه
ذكر خدا خيزد از لعل درر بار او
جهان سراسر شده غرق در انوار او
امام هشتم زند بوسه به رخسار او
سزد كه مريم شود به كوى او خادمه
چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه
 داده خدا دسته گل به ثامن الائمه
 
 
 

 

  • جمعه
  • 24
  • آذر
  • 1391
  • ساعت
  • 15:35
  • نوشته شده توسط
  • مهدی نعمت نژاد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران