• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

رباعی در مدح امام کاظم (ع)

2215
2

 زیر علم امام کاظم بودن
غرق کرم امام کاظم بودن
خوب ست ولی عجب صفایی دارد
یک شب حرم امام کاظم بودن
شاعر: سید مجتبی شجاع

  • دوشنبه
  • 4
  • دی
  • 1391
  • ساعت
  • 12:40
  • نوشته شده توسط
  • زینب

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران