• جمعه 7 اردیبهشت 97

شعر مدح امام جواد (ع)-(ماهی ولی به چشم همه رو نمی شوی)

2118
1

ماهی ولی به چشم همه رو نمی شوی
عطری ولی روانه به هر سو نمی شوی
آهوی روسیاه و هوس ران رسیده است
یابن الرضا! تو ضامن آهو نمی شوی؟
جایی نه گفته اند نه اینکه نوشته اند
آقای بندگان سیه رو نمی شوی
از کودکی به فکر تقاس مدینه ای
تو بی خیال قصۀ پهلو نمی شوی
باشد میان خون و رگت شور انتقام
راضی به گریه در غم بانو نمی شوی
سلطان سپرده دل به غضب های حیدری ات
ارثیۀ رضاست به تو قلب مادری ات
شاعر:محمد حسین رحیمیان

  • شنبه
  • 9
  • دی
  • 1391
  • ساعت
  • 17:7
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران