• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

يك طرف مادري حزين ميگفت

3025
6

يك طرف مادري حزين ميگفت:
"آنون اولسون" حسين و مي افتاد
يك طرف خواهري صدا ميزد:
"باجون اولسون" حسين و مي افتاد

  • دوشنبه
  • 18
  • دی
  • 1391
  • ساعت
  • 15:2
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران