• دوشنبه 1 بهمن 97


عاشورا گۆنۆ رجزی

2954
2

نئجـه قان آغلاماسـۇن داش بـۇ گـۆن

کسیلیب یئتمیـش ایکی باش بۇ گـۆن

 


 

تؤکۆلۆب توْپراغا باشسێز شهــداء

کـربـلا دشتـی اوْلـۇب کوه-ی-مئنا

مـوج ایـده‌ر قانیلـه دریـای-ی-بــلا

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

بۇ همان گۆندی باتۇب2 یاسه جاهان

بوْیانۇب3 قانه سۇسۇز پیر-وْ-جاوان

انبیالر باش آچۇب4 آغلۇرێ5 قان

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

بۇ همان گۆندی سوْلۇب دین چمه‌نی

سارالۇب6 سرو-وْ-گۆل-وْ-یـاسـه‌مه‌نـی

قطعـه-قطعــه اوْلـۇب اکبـــر بـــده‌نــی

نئجـه قـان آغلامـاسـۇن داش بــۇ گـۆن

 

وئردی لئیلایه خبر شاه-ی-زمن

اکبرون گلدی، گل ائی کان-ی-محن

بیر عبانین دوْلۇسێ7 قانلۇ8 بده‌ن

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

توْی تۇتۇب قاسمه شاهنشه-ی-دین

ائتدیله‌ر بزم-ی-عزا حیجله‌گهین

یاخدێ قانیله حنا تازه گلین

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

نئجه توْی ناله سماواته سالۇب9

ناله داماد آناسێندان اۇجالۇب10

بده‌نی آتلار آیاغێنده قالۇب11

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

«حرمله» آلدێ اله تیر-وْ-کمان

اصغرین حلقین ایدۇب12 تیره نیشان

ایچدیرۇب13 سۇ یئرینه قێرمێزێ قان

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

کسدی اشرار-ی-دنی سۇ یوْلۇنێ14

تئشنه سقّانون15 آلۇب ساغ سوْلۇنێ16

هم ساغێن سالدێلار هم سوْل قوْلۇنێ17

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

سالدێ دونیایه شرر شئمر-ی-دَنی

کسدی عطشان سر-س-شاه-ی-زَمَنی

قالدێ باشسێز قۇرێ18 یئرده بده‌نی

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

سنده صحّاف ائله شوْر-وْ-فغان

مَطلَبون تا وئره خلّاق-ی-جاهان

بۇ گؤزه‌ل مطلعی قێل بیرده بیان

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آغلاماسێن

2- باتێب

3- بوْیانێب

4- آچێب

5- آغلایێر

6- سارالێب

7-دوْلۇسۇ

8- قانلێ

9- سالێب

10- اۇجالێب

11- قالێب

12- ائدیب

13-ایچدیریب

14- یوْلۇنۇ

15- سقّانێن

16-سوْلۇنۇ

17- قوْلۇنۇ

18- قۇرۇ

 

  • شنبه
  • 6
  • آذر
  • 1389
  • ساعت
  • 22:8
  • نوشته شده توسط
  • سعید رضایی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران