• چهارشنبه 28 شهریور 97


شعر عیدالزهرا-(ما بي‌خيال سيلي زهرا نمي‌شويم)

9787
73


ما بي خيال سيلي زهرا نمي شويم

راضي به ترك و نهي تبرا نمي شويم

قرآن و اهل بيت نبي اصل سنت است

هر كس جدا ز اين دو شود،اهل بدعت است

ما همكلام منكر حيدر نمي شويم

«با قنفذ و مغيره برادر نمي شويم»

ما از الست طايفه اي سينه خسته ايم

ما بچه هاي مادر پهلو شكسته ايم

شمشير خشم شيعه پديدار مي شود

وقتي كه حرف كوچه و ديوار مي شود

امروز اگر كه سينه و زنجير مي زنيم

فردا به عشق فاطمه شمشير مي زنيم

  • یکشنبه
  • 24
  • دی
  • 1391
  • ساعت
  • 17:54
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران