• یکشنبه 26 خرداد 98


ربا عی در فراق امام زمان (عج ) ( هنگام ظهور حضرتت را برسان)

642
1

هنگام ظهور حضرتت را برسان
پایان زمان حسرتت را برسان
ای دار وندار شیعیان ادرکنی
بر فاطمه روز نصرتت را برسان

  • یکشنبه
  • 1
  • بهمن
  • 1391
  • ساعت
  • 21:33
  • نوشته شده توسط
  • عفاف

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران