• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

شعر مدح امام جواد(ای تولای تو ره توشه روز سفرم)

2087
1

ای تولای تو ره توشه روز سفرم
 خاک کوی تو بود سرمه چشمان ترم
ای صفا بخش و حریم و حرم خسرو طوس
نهمین اختر دینی و فروغ بصرم
نام زیبای تو ای آینه جود بود
داروی این دل مجروح و دعای سحرم
جان فدایت که ز گرداب معاصی ز وفا
جانب ساحل رحمت شده ای راهبرم
تو جوادی و منم سائل درمانده و زار
که به لطف و کرم وجود تو باشد نظرم
منم آن بنده افتاده به پایت ای دوست
از ره مهر بکش دست نوازش به سرم
کاظمین تو بود کعبه امید مرا  
 رحمتی کن که بر آن کعبه بیفتد گذرم
کن گذر نامه باخته دلان را امضا
 ای فدای کرمت مادر وجد و پدرم
این تمنای مطهر بود از حضرت تو
در جهان زنده کنی ای گل زهرا اثرم
شاعر:حسن مطهر نیا

  • پنج شنبه
  • 19
  • بهمن
  • 1391
  • ساعت
  • 15:50
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران