• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

شعر مدح امام موسی کاظم(روزگاري است که دور از پدرم)

2072

روزگاري است که دور از پدرم
وز غم دوري او خونجگرم
هفت سال است کز او بي خبرم
سوي او نيست کسي راهبرم
نه سلامي رسد از او ما را
نه پيامي بود از او ما را
نيست از مرگ و حياتش خبري
نه از آن گمشده ما را اثري
کارواني که ز بغداد آيد
دل من باز بفرياد آيد
مي روم نام پدر مي گويم
حال آن گمشده را مي بويم
بانگ لا از همه جا مي شنوم
وز همه پاسخ لا مي شنوم
شاعر:سید رضاموید

  • سه شنبه
  • 24
  • بهمن
  • 1391
  • ساعت
  • 7:38
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران