مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عبدالله بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دانلود متن و سبک نوحه واحد حضرت عبدالله ابن حسن (ع) -( موندم میون این حرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
260
2 حضرت عبدالله بن حسن (ع) -( یازده سال است دستت هست در دستم عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
آرش براری
493
3 دانلود متن و سبک نوحه واحد شب پنجم محرم - حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام -( این لحظه های واپسین - دلواپسی هامو ببین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
وحید ولوی
314
4 داملود متن و سبک زمینه شب پنجم- عبدالله بن حسن علیه السلام -( این آخرین نیزه ها رو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
وحید ولوی
255
5 زمینه شب پنجم -( شاید بشه زخمی از تو کم اینجا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
357
6 زمزمه شب پنجم -( تا نیزه رو زد به عمق پهلوت تو داد زدی وای مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
319
7 مرثیه حضرت عبدٱلله بن ٱلحسن علیه ٱلسلام -( کودکی کم سنّ و سال اما دلیری دلبخواه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرضیه عاطفی
211
8 دودمه محرم حضرت عبدالله بن حسن (ع) -( اى عمو وقتش شده من هم فداى تو شوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
پیمان طالبی
288
9 متن شعر روضه حضرت عبدالله ابن حسن -( یازده ساله‌ام و میل پریدن دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
253
10 حضرت عبدالله بن الحسن علیهم السلام -( قرارم ، مرا بی قرار خودت کن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسین رئوفی
206
11 حضرت عبدالله علیه السلام -( هستم از راه و چاه ها آگاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد جواد شیرازی
212
12 متن شعر شهادت حضرت عبدالله ابن حسن -( عمه ببین عّمو افتاده در گودال ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
353
13 دانلودمتن وسبک نوحه حضرت عبدالله ابن حسن -( ای عمو جان غریبی، همچو باب غریبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
313
+2
14 متن دودمه حضرت عبدالله ابن حسن -( من ز خیمه آمدم در قتلگه یارت شوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
276
15 متن شعر عبدالله ابن حسن -( از خیمه آمدم که به جانت سپر شوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
336
+1
16 مرثیه ی حضرت عبدالله بن الحسن عليه السلام -( حسین ، خسته و بی تاب بین گودال است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محسن ناصحی
528
17 مرثیه ی حضرت عبدالله بن الحسن عليه السلام -( قصه ی هیچ کسی مثل من آغاز نشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مصطفی هاشمی نسب
368
18 زمینه شور شهادت حضرت عبدالله بن الحسن (ع) -( به مشامم اومد بوی بابام حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
علی اصغر رفیعی
267
19 دودمه حضرت‌عبداله‌ابن‌الحسن‌علیه‌السلام -( من ابالفضلی‌ام و تیغ به من می‌آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
304
20 شب‌پنجم‌محرم حضرت‌عبدالله‌ابن‌الحسن‌علیه‌السلام -( بر رویِ خاک بال و پَرِ خویش می‌زَنَد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
306
21 شب‌پنجم‌محرم حضرت‌عبدالله‌ابن‌الحسن‌علیه‌السلام -( رویِ دشتی از خون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
339
22 شب‌پنجم‌محرم حضرت‌عبدالله‌ابن‌الحسن‌علیه‌السلام -( با عمه گفت کُشت مرا سوزِ این نفس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
317
23 دودمه عبدالله بن الحسن (ع) -( پابرهنـــــه میدود تــا قتلگــــاهی پربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
250
+1
24 زمینه- حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام با صدای سد مهدر میرداماد -( و الله لا افارق و عمی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
216
25 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( دیدم که زمین خورده ای و ترسیدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مهدی مقیمی
355
+1
26 نوحه حضرت عبدالله بن حین با صدای میثم مطیعی -( کمی هلهله کم کنید ای قوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
376
27 زمینه - حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( نگاهی بنداز تو میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
وحید نادری
295
28 روضه عبدالله بن حسن علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( آه ـ وقتی میگن دست بریده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
234
29 روضه عبدالله بن حسن با صدای میثم مطیعی -( ای صدای سوختن ها در نیستان دل من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
361
30 نوحه حضرت عبدالله بن حسن با صدای میثم مطیعی -( می افتم، به دست و پات عمو جون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
576
31 زمینه حضرت عبدالله بن حسن(ع) -( غوغا شده به پا یک نفر غریب و دورش یه سپاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
375
32 کودک رستگار -( بیشماران سوار می بینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
353
33 روضه شب پنجم عبدالله بن حسن علیه السلام -( تا چشم وا کردم در این دنیا تو را دیدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
373
34 نوحه شب پنحم محرم- عبدالله بن حسن با صدای محمود کریمی -( عمو رسیدم از حرم تا بیام با تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
873
+2
35 دودمه شب پنجم محرم -عبدالله بم حسن با صدای محمود کریمی -( به میدان امد عبدالله از خیمه گاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
346
36 شعر شهادت حضرت عبدالله بن حسن(ع) -( جز غم عشقت ای تمامی من به غمی مبتلا نخواهم شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
رضا محمدی
383
+1
37 عبدالله ابن حسن(ع) -( یه عده نیزه میزنن،یه عده شمشیر۲ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
امیرحسین سلطانی
468
+2
38 عبدالله ابن حسن(ع) -( شمشیر و نیزهاشونو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
امیرحسین سلطانی
388
39 زمینه شهادت حضرت عبدالله بن حسن(ع) -( انا ابنُ الکریم ...به خدای کرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
290
+1
40 زمینه شهادت حضرت عبدالله بن حسن(ع) -( ببین که گردو غباره همه صحرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
296
41 نوحه شهادت حضرت عبدالله بن حسن(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
نجمه پور ملکی
430
42 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( نخواه خیمه بمانم دلم شکسته شود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
649
+1
43 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( مشو راضی به حرم ماندن و پرپر زدنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
650
+4
44 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( بعد اکبر شده دلخسته یتیم حسنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
603
+1
45 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( من ابالفضلی ام و تیغ به من می آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
534
+3
46 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( روضه را غرق آه باید خواند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محسن ناصحی
504
47 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( دیدم سنان را خصم بین سینه چرخاند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
333
48 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( صدای مادرم همواره در ذهن است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
امیر عظیمی
450
49 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( سخت حیرت زده ی روح به تن داشتنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
هادی ملک پور
295
--1
50 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( چون عمه ی خود غیور و پر احساس است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
سید حسن رستگار
373