مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عبدالله بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دانلود متن و سبک نوحه واحد حضرت عبدالله ابن حسن (ع) -( موندم میون این حرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
268
2 حضرت عبدالله بن حسن (ع) -( یازده سال است دستت هست در دستم عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
آرش براری
504
3 دانلود متن و سبک نوحه واحد شب پنجم محرم - حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام -( این لحظه های واپسین - دلواپسی هامو ببین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
وحید ولوی
327
4 داملود متن و سبک زمینه شب پنجم- عبدالله بن حسن علیه السلام -( این آخرین نیزه ها رو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
وحید ولوی
260
5 زمینه شب پنجم -( شاید بشه زخمی از تو کم اینجا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
367
6 زمزمه شب پنجم -( تا نیزه رو زد به عمق پهلوت تو داد زدی وای مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
325
7 مرثیه حضرت عبدٱلله بن ٱلحسن علیه ٱلسلام -( کودکی کم سنّ و سال اما دلیری دلبخواه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرضیه عاطفی
218
8 دودمه محرم حضرت عبدالله بن حسن (ع) -( اى عمو وقتش شده من هم فداى تو شوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
پیمان طالبی
294
9 متن شعر روضه حضرت عبدالله ابن حسن -( یازده ساله‌ام و میل پریدن دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
258
10 حضرت عبدالله بن الحسن علیهم السلام -( قرارم ، مرا بی قرار خودت کن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسین رئوفی
210
11 حضرت عبدالله علیه السلام -( هستم از راه و چاه ها آگاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد جواد شیرازی
217
12 متن شعر شهادت حضرت عبدالله ابن حسن -( عمه ببین عّمو افتاده در گودال ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
365
13 دانلودمتن وسبک نوحه حضرت عبدالله ابن حسن -( ای عمو جان غریبی، همچو باب غریبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
321
+2
14 متن دودمه حضرت عبدالله ابن حسن -( من ز خیمه آمدم در قتلگه یارت شوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
280
15 متن شعر عبدالله ابن حسن -( از خیمه آمدم که به جانت سپر شوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
343
+1
16 مرثیه ی حضرت عبدالله بن الحسن عليه السلام -( حسین ، خسته و بی تاب بین گودال است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محسن ناصحی
533
17 مرثیه ی حضرت عبدالله بن الحسن عليه السلام -( قصه ی هیچ کسی مثل من آغاز نشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مصطفی هاشمی نسب
370
18 زمینه شور شهادت حضرت عبدالله بن الحسن (ع) -( به مشامم اومد بوی بابام حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
علی اصغر رفیعی
272
19 دودمه حضرت‌عبداله‌ابن‌الحسن‌علیه‌السلام -( من ابالفضلی‌ام و تیغ به من می‌آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
306
20 شب‌پنجم‌محرم حضرت‌عبدالله‌ابن‌الحسن‌علیه‌السلام -( بر رویِ خاک بال و پَرِ خویش می‌زَنَد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
306
21 شب‌پنجم‌محرم حضرت‌عبدالله‌ابن‌الحسن‌علیه‌السلام -( رویِ دشتی از خون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
341
22 شب‌پنجم‌محرم حضرت‌عبدالله‌ابن‌الحسن‌علیه‌السلام -( با عمه گفت کُشت مرا سوزِ این نفس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
318
23 دودمه عبدالله بن الحسن (ع) -( پابرهنـــــه میدود تــا قتلگــــاهی پربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
255
+1
24 زمینه- حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام با صدای سد مهدر میرداماد -( و الله لا افارق و عمی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
218
25 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( دیدم که زمین خورده ای و ترسیدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مهدی مقیمی
364
+1
26 نوحه حضرت عبدالله بن حین با صدای میثم مطیعی -( کمی هلهله کم کنید ای قوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
387
27 زمینه - حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( نگاهی بنداز تو میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
وحید نادری
301
28 روضه عبدالله بن حسن علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( آه ـ وقتی میگن دست بریده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
235
29 روضه عبدالله بن حسن با صدای میثم مطیعی -( ای صدای سوختن ها در نیستان دل من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
371
30 نوحه حضرت عبدالله بن حسن با صدای میثم مطیعی -( می افتم، به دست و پات عمو جون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
590
31 زمینه حضرت عبدالله بن حسن(ع) -( غوغا شده به پا یک نفر غریب و دورش یه سپاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
377
32 کودک رستگار -( بیشماران سوار می بینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
358
33 روضه شب پنجم عبدالله بن حسن علیه السلام -( تا چشم وا کردم در این دنیا تو را دیدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
375
34 نوحه شب پنحم محرم- عبدالله بن حسن با صدای محمود کریمی -( عمو رسیدم از حرم تا بیام با تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
884
+2
35 دودمه شب پنجم محرم -عبدالله بم حسن با صدای محمود کریمی -( به میدان امد عبدالله از خیمه گاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
355
36 شعر شهادت حضرت عبدالله بن حسن(ع) -( جز غم عشقت ای تمامی من به غمی مبتلا نخواهم شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
رضا محمدی
386
+1
37 عبدالله ابن حسن(ع) -( یه عده نیزه میزنن،یه عده شمشیر۲ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
امیرحسین سلطانی
473
+2
38 عبدالله ابن حسن(ع) -( شمشیر و نیزهاشونو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
امیرحسین سلطانی
393
39 زمینه شهادت حضرت عبدالله بن حسن(ع) -( انا ابنُ الکریم ...به خدای کرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
299
+1
40 زمینه شهادت حضرت عبدالله بن حسن(ع) -( ببین که گردو غباره همه صحرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
302
41 نوحه شهادت حضرت عبدالله بن حسن(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
نجمه پور ملکی
437
42 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( نخواه خیمه بمانم دلم شکسته شود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
650
+1
43 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( مشو راضی به حرم ماندن و پرپر زدنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
661
+4
44 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( بعد اکبر شده دلخسته یتیم حسنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
608
+1
45 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( من ابالفضلی ام و تیغ به من می آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
538
+3
46 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( روضه را غرق آه باید خواند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محسن ناصحی
514
47 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( دیدم سنان را خصم بین سینه چرخاند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
336
48 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( صدای مادرم همواره در ذهن است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
امیر عظیمی
462
49 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( سخت حیرت زده ی روح به تن داشتنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
هادی ملک پور
298
--1
50 حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( چون عمه ی خود غیور و پر احساس است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
سید حسن رستگار
375