مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
501 شعر حضرت قاسم بن حسن(عمو جان ـ عمو جان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
596
502 شعر حضرت قاسم بن الحسن(مُحَرَم آمد و این دل هنوز مَحرَم نیست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
728
503 شعر حضرت قاسم بن الحسن(سپرت سينه ي مجروح و زره پيرهنت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
640
504 شعر حضرت قاسم بن الحسن(تو خواستی کمی ز کار عشق سر درآوری) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
647
+1
505 شعر حضرت قاسم بن الحسن(گُلی که رفته ای اما گلاب برگشتی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
650
+1
506 شعر حضرت قاسم بن الحسن(شوريدگيت داده به دل اختيار را) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
577
507 شعر حضرت قاسم بن الحسن(چه روی ناز و قشنگی چه موی زیبایی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
644
+1
508 شعر حضرت قاسم بن الحسن(از کنج لبش عسل زمین می ریزد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
688
+1
509 شعر حضرت قاسم بن حسن(گفتی که سرنوشت همین ازقدیم بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
595
510 شعر حضرت قاسم بن الحسن(می خواستند ملائکه وقف غمت کنند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
687
511 شعر شب ششم محرم(حضرت قاسم بن الحسن)( نوجوان قبیله خورشید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
764
+2
512 شعر حضرت قاسم بن حسن(ع)(شوریدگیت داده به دل اختیار را) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
587
513 شعر حضرت قاسم بن الحسن(قد تو چون الف شد و با مد کشیده شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
601
514 شعر حضرت قاسم بن الحسن(دستخطی دارد و آسوده حالش کرده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
616
515 شعر حضرت قاسم بن الحسن(نفسم حبس شد از آنچه که چشمم دیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
658
+1
516 شعر حضرت قاسم بن الحسن(همان که از لب هر غنچه آب می گردد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
595
517 شعر حضرت قاسم بن الحسن(وقتی گذشت پای من از حلقه ی رکاب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
586
518 شعر حضرت قاسم بن الحسن(آیینــۀ جمــال خـداونــد ذوالجــلال!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
548
519 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ای مرگ پیش گام تو احلی من العسل) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
687
+2
520 شعر حضرت قاسم بن الحسن(مردن به زیر پای تو أحلی من العسل) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
607
521 شعر حضرت قاسم بن الحسن(می روی نور ز هر دیده جدا می گردد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
682
522 شعر حضرت قاسم بن الحسن(آنکه به چشم تو غزل ریخته) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
572
523 شعر قاسم بن الحسن(آب از سرش گذشت و به دریای خواب رفت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
736
+1
524 شعر حضرت قاسم ابن الحسن(باز هم ای قلم ز من بنویس) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
650
525 مرثیه حضرت قاسم(ع)(ای ماه من! که ماهی در خون شناوری) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
548
526 غزل حضرت قاسم ابن الحسن(دل ها همه اسير تو از حال رفته اند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
593
527 شعر مدح و مرثیه حضرت قاسم ابن الحسن( چو اعدا دیدم قاسم را که اندر تن کفن دارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
577
528 شعری در مقام قاسم ابن الحسن(بدر تمام است و جز این نیستش مثل) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
645
529 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( ای عــــــــــــمو جـــانم، ای عمو جانم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
894
+2
530 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( تســـــلیت، تسلیت، ای بنی هاشم 2) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
761
+2
531 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( در خیام حسین ز گـــریه طوفان شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2049
+8
532 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( لاله باغ حسنم قاسم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2774
+24
533 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( عمو جان مرگ در کامم عسل شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1091
+2
534 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( ای عمو جان وا کن از راه محبت نظرت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
729
535 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( َمونت برادرت عمو داره میره ز دست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
784
536 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( عمو منم جان نثار تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
684
+1
537 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( نمی دونم مادرم تو دلش چه حالیه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
771
538 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( یادگار مجتبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
699
539 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( اگه یتیم گریه کنه می لرزه عرش خدا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
712
540 شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( مه انجمن یتیم حسن از تبار زهرایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
648
541 شعر مدح حضرت قاسم(منم قاسم حسن را نور عينم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
847
+1
542 شعر مدح حضرت قاسم(منم قاسم حسن را نور عينم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
762
543 شعر مدح حضرت قاسم(من گل باغ محمد قمر فاطمه ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2100
+5
544 شعرشهادت حضرت قاسم(آب از سرش گذشت و به دریای خواب رفت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
598
545 شعر شهادت حضرت قاسم(ای که جسمم را به بر با چشم تر داری عمو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
752
+1
546 ز خيمه مى ‏روم -سوى عمو دگر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
766
+1
547 يتيمم مجتبى منم ، عمو جان عمو جان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
707
548 على اكبر مجتبى اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
674
549 در بر من اى عمو مرگ از عسل شيرين‏تر است اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
729
+1
550 بين كبوتران تو تنهاترين منم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
758
+1