مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
551 عمو حسين عمو حسين اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
860
+1
552 غريب حسين غريب حسين اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
652
553 تو رفتي عمر من را کم نمودي اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
589
554 مرغ باغِ حسنم تشنه ي چشمانِ حسين اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
704
+1
555 قاسم آن نو باوه باغ حسن‏ اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
776
556 چون دید حسین قاسم خود با ازرق در آن میدان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
689
557 بي تو در بين حرم بانگ عزا افتاده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
806
+1
558 روز عاشورا حسن را نور عین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
707
+1
559 سهيل سر زده گفتي مگر ز سمت يمن اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
651
560 تا عمه را با غصه تنها می گذارم ..... اهل حرم را پشت سر جا می گذارم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
684
561 نیزه خوردی و تمامی تنت پاره شده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
742
562 از کنج لبش عسل زمین می ریزد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
596
+1
563 ما را برای كسب شهادت دعا كنيد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
723
564 شعر شهادت قاسم بن الحسن (ع) -( آشنا بود آن صدایِ آشنایی که زدی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
 علی اکبر لطیفیان
639
565 از حسن هر کس که در دل ذره ای هم کینه داشت اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
696
+2
566 این بار طوفانی به سوی دشت، عازم بود اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
654
567 زينب بيا ببين كه چطور پيش ميرود اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
690
568 اگر روز است قرص ماه پس چیست؟ اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
609
569 گفتي كه سرنوشت همين از قديم بود اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
718
570 امان ز لحظه يِ آخر كه دست و پا مي زد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
748
+1
571 پچون چشم نیزه قُوّت جان مرا گرفت اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
633
572 روضه قاسم بن الحسن (ع) -( با سر ِنیزه تنت را چه به هم ریخته اند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
 علی اکبر لطیفیان
948
573 کس مثل تو جان فدا نکرده قاسم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
673
574 يتيم لشكر من، چه آمد بر سر تو اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
786
575 تا لاله گون شود کفنم بيشتر زدند اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
769
+3
576 روضه حضرت قاسم علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( عسل سـرخ شهـادت چقـدر شيرين است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
738
577 تا لاله گون شود کفنم بیشتر زدند اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
659
+1
578 آب از سرش گذشت و به دریای خواب رفت اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
672
579 باز هم ای قلم ز من بنویس اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
659
580 می روی نور ز هر دیده جدا می گردد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
709
581 آنکه به چشم تو غزل ریخته اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
571
582 آیینــۀ جمــال خـداونــد ذوالجــلال! اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
687
583 همان که از لب هر غنچه آب می گردد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
619
584 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1006
+1
585 حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( من از تولد عاشقم؛ وقتی پدر با عشق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم صرافان
3716
+1
586 همای عشق را بی‌بال کردند اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
740
+2
587 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(نامه ای دارد ز بابا خوش به حالش کرده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
5447
+37
588 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(نهال اهل حرم طعمه تبر شده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2819
+1
589 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(از تن تو عجب ضریحی ساخت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2284
+2
590 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(بس که میدان رفتن تو ، بر عمویت مشکل است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3459
+12
591 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(ای مرگ احلی من عسل در باور تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2500
+6
592 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(ای مرگ احلی من عسل در باور تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1905
+3
593 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(این تن غرقه به خون مصحف پا مال من است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2372
+5
594 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(به شکل گیسوی زینب دلی پریشان داشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1989
+4
595 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(به دشت ماریه قاسم به راه شاه حجاز) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1635
+1
596 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(لباس جنگ ندارد هنوز رزم ندیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3136
+9
597 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(لاله خشکی و از خون خودت تر شده ای) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2924
+11
598 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(عموی من عموی من بخر تو آبروی من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2825
+5
599 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(شامئى را گفت ساز جنگ كن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1622
+3
600 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)-(در سرخی غروب نشسته سپیده ات) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محمد جواد شرافت
1806
+3