مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( چه می‌شود که به شاگرد رزم عباست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مصطفی هاشمی نسب
171
+1
52 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( تو خودت راضی‌اش کن از دستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
132
53 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( بر دست و پای من چه قدَر بوسه می‌زنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد فردوسی
138
54 روضه حضرت قاسم علیه السلام با صدای مطیعی -( آه ـ گفتی می خوای فدای من شی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
120
55 روضه حضرت قاسم علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( باز شب قاسم و باز شمیم حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
194
56 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( نشسته از سر ذوق و سلیقه اش این بار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
175
57 زمزمه شهادت حضرت قاسم(ع) -( شکسته پهلو و شکسته سینت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
موسی علیمرادی
225
58 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( چون ستاره به تنت زخم فراوان شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
موسی علیمرادی
248
59 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( بس که این چهره شناسا شدنی نیست که نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
موسی علیمرادی
171
+1
60 زمینه شهادت حضرت قاسم(ع) -( پسر مجـــــتبی ، نوه حیــــــــدرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
248
+2
61 نوحه شهادت حضرت قاسم(ع) -( امانت داداشم را،سپردم به خاکت ای دشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
نجمه پور ملکی
354
+4
62 زمینه شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( خون از لبات میچکه/چه بلایی سرت آوردن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیرحسین سلطانی
213
+1
63 زمینه حضرت قاسم علیه السلام با صدای جواد مقدم -( هم هستی عموی من و هم پیر مرادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
195
64 زمینه حضرت قاسم علیه السلام با صدای جواد مقدم -( هم هستی عموی من و هم پیر مرادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
266
65 نوحه شور حضرت قاسم علیه السلام با صدای جواد مقدم -( سینه زنم من بی قرار قاسم ابن الحسنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
387
66 زمینه حضرت قاسم(ع) -( صحرا از خون من شبیه دریا شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
228
67 واحد شهادت حضرت قاسم(ع) -( تاکه برگردی کنارش،زیرلب دعامیخونه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
هاشم محمدی آرا
249
68 روضه حضرت قاسم بن حسن علیه السلام با صدای جواد مقدم -( یه جورایی اینقدر مدیونتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
239
--1
69 قاسم -( اذن جهاد من بده تا که فدا شوم ترا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
798
+2
70 شور شهادت قاسم بن الحسن -( یادگار برادرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا نصابی
653
+1
71 زمینه-حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام با صدای محمود کریمی -( ثمر ریاض دل علی در فاطمه گوهر حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
765
72 نوحه حضرت قاسم علیه السلام با صدای محمود کریمی -( توی هفت اسمون یا حسینه ولی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
957
73 نوحه شب ششم محرم- قاسم بن حسن ع با صدای محمود کریمی -( بیشتر مثل مجتبی شده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
527
+1
74 نوحه شب ششم محرم - حضرت قاسم ع با صدای محمود کریمی -( ای حسن جانم یتیمت ماند روی دستانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
883
75 زمینه شب ششم محرم - حضرت قاسم بن حسن (ع) با صدای محمود کریمی -( من بمیرم خاکی شده سر تا پات میچکه خون از رو ترک لبهات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
552
76 شعر مدح و مرثیه حضرت قاسم(ع) -( همه با چکمه جنگی ز تنت رد شده اند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید پوریا هاشمی
457
+2
77 شعر مدح و مرثیه حضرت قاسم(ع) -( دم به دم جان میدهند از ترس خیبر زاده ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید پوریا هاشمی
547
--4
78 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( پهلو شکسته...پَر شکسته...سَر شکسته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین ایمانی
404
--1
79 شعر مدح حضرت قاسم(ع) -( این که از کار همه مشکل گُشایی می کُند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد قاسمی
611
80 مرثیه حضرت قاسم(ع) -( یکسره کرب وبلا گفت حسن را عشق است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین ایمانی
424
81 دانلود متن و سبک زمینه شب ششم -( حسین امیر دلمه من هم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
477
82 دانلود متن و سبک نوحه حضرت قاسم (ع) -( عمو ببین که طاقت ندارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یاسین زندی
710
+1
83 دانلود متن و سبک زمینه حضرت قاسم (ع) -( عمو بزار منم برم به میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یاسین زندی
647
--2
84 دانلود متن و سبک زمزمه ی شب ششم -( ای پسر برادرم قاسم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یاسین زندی
507
85 نوحه و سبک های محرم شهادت حضرت قاسم (ع) از محمد رسول میثمی -( از حرم رو سوی قتلگه کرده ام من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رسول میثمی
433
86 دانلود متن و سبک بحر طویل- قاسم بن الحسن با صدای محمود کریمی -( آسمان آسمان,خون و رنگین کمان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2848
+10
87 دانلود متن و سبک زمینه شب ششم -( با قلب پریشون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
803
88 دانلود متن و سبک نوحه حضرت قاسم -( گشته معراجم ، خاکِ این صحرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2247
+2
89 دانلود متن و سبک نوحه حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام -( غرق ذکر مولایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
2418
+3
90 دانلود متن وسبک نوحه قاسم ابن الحسن -( نوجوون خیمه ها ، پاهاتو نکش زمین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجتبی صمدی
866
+3
91 دانلود متن و سبک نوحه حضرت قاسم -( ای زِ پا افتاده ی من عاشق و دلداده ی من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
1094
+4
92 دانلود متن و سبک نوحه قاسم ابن الحسن -( دلبر عالمین یا مولا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
1598
+3
93 دانلود متن و سبک شب ششم محرم الحرام _ زمینه_واحد -( بده ای عمو یک رضایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی اصغر رفیعی
682
--1
94 دانلود متن و سبک زمزمه شب ششم محرم الحرام -( افتادم از فرس پرم،شکست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عماد بهرامی
713
95 روضه حضرت شاهزاده قاسم علیه السلام -( به زیر مرکبا قد کشیدی چرا ؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حامد شریف
528
96 دانلود متن و سبک زمینه شب ششم محرم -( اومدم بالا سرت عمو مثه باز شکاری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید هاشم ساعی
846
97 دانلود متن و سبک روضه حضرت شاهزاده قاسم علیه السلام -( طنین عشق تو صدام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حامد شریف
682
+2
98 دانلود متن . سبک نوحه حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( عمو ندارم دیگه طاقت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیرحسین سلطانی
1553
+2
99 دانلود متن و سبک نوحه شب ششم - حضرت قاسم(ع) -( اذن میدانم بده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی بهرامی نیا
722
100 دانلود متن و سبک نوحه حضرت قاسم علیه السلام -( یادگار حسن امید مجتبایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عبدالزهرا هاشمیان
894
+1