مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 دانلود متن وسبک زمینه شب ششم -( قاسم،گل پسر مجتبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
صادق اویسی
449
102 دانلود متن و سبک زمینه یا شور ششم محرم الحرام حضرت قاسم(ع) -( بده اجازه ای عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیرحسین سلطانی
701
+1
103 دانلود متن و سبک نوحه حضرت قاسم با صدای محمود کریمی -( شکر خدا را که در پناه حسینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
886
+1
104 دانلود متن و سبک نوحه حضرت قاسم با صدای محمود کریمی -( کبوتر عشق من داری سفر می کنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
876
105 دانلود متن و سبک نوحه حضرت قاسم با صدای محمود کریمی -( گفت و قاسم به فغان ای عمو اذن به میدانم بده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1006
+1
106 قاسم ابن الحسن (ع) -( غم در دو چشمش بود و سویش ریخت بر هم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر علوی
390
107 قاسم ابن الحسن -( جلوه ي روي پنج تن قاسم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد قاسمی
332
+1
108 قاسم ابن الحسن -( وقتی که تشنگی به نظر تاب می خورد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
احمد بابایی
318
109 شب ششم قاسم ع -( آن شب که چارچوب غزل در غزل شکست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید حمید رضا برقعی
357
110 حضرت قاسم ع -( اعجاز مجتبایی و آقا شدی ولی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا باقریان
296
+1
111 حضرت قاسم ع -( نوجوانی شبیه باباها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا باقریان
305
112 شب ششم قاسم ع -( این قبیله صفات ذوالمنن اند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
 علی اکبر لطیفیان
386
+1
113 شب ششم قاسم ع -( شمشیر و تیر و دشنه و سنگ و سنان زدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا دین پرور
458
114 قاسم ابن الحسن (ع) -( آنقدر آمد و رفت و جگرش تیر کشید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
355
115 شب ششم قاسم ع , -( ترسی از تیر ندارد زره اش پیرهن است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
ایوب پرندآور
410
+1
116 شب ششم قاسم ع -( خورشید تیره با رخ او زرد می شود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
245
117 حضرت قاسم بن الحسن(ع -( ای بادۀ وصال تو اَحلی مِنَ العسَل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
477
118 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( بنویسید غزل افتاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عظیمی
491
+2
119 حضرت قاسم بن الحسن(ع -( قد کشیدی چه‌قَدَر مرد شدی در سختی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر اکبرزاده
277
120 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( فرش خون پهن شده بر بدنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن کردی
312
121 حضرت قاسم ع -( دارد به رویِ چشمِ خود اَبرویِ حسن را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
375
+1
122 روضه حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( مثل يك ديوار كه با در نمى آيد بهم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
460
+1
123 روضه حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( گل ریختند پای گذرها یکی یکی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید پوریا هاشمی
653
+1
124 زمزمه شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( چه نوجوون بی‌ادعایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یونس سبزی
848
--1
125 قاسم بن الحسن -( باد وقتی که برآن حلقه ی گیسو افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
740
+1
126 قاسم بن الحسن -( تو که اینگونه روی خاک ز هم واشده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
690
+1
127 قاسم بن الحسن -( تو قَد کشیده ای،یاکه عمو کمان شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
698
128 قاسم_بن_الحسن -( تنت از بسكه به دورو بر من پاشيده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
656
129 قاسم بن الحسن -( خدا میخواس مثِ حیدر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن کاویانی
549
130 قاسم بن الحسن -( به زمین افتاده ای و درد مفرط میکشی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید پوریا هاشمی
682
131 قاسم بن الحسن -( آمد به ميدان، ازرق شامي پرش ريخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
627
+3
132 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( چه رزمی! حیدری و ناب و عالی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
607
+1
133 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( از خون به دستِ خویش حنا می‌كِشم بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
669
+1
134 زمینه ده شب محرم _ قاسم ابن الحسن -( رجز میخونم ، همچو یه بُت شِکن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
افشین منصوری فر
1996
+1
135 بیا عمو -( بیا عمو بیا عمو جان به لبم رسیده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
889
+3
136 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( سینه به سینه رو به حرم می برم تو را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
1321
+2
137 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( شعری سروده ام به بلندای کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی اشتری
962
+1
138 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( قرآنِ آیه آیه ی دامان من کجاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
992
+1
139 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( شب است و خیمه نشینان ستاره سحرند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حاج سعید حدادیان
856
+2
140 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( جان سپر، شمشیر آه دل، زره پیراهنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
993
141 حضرت قاسم بن الحسن(ع -( ای عروس بکر طبع انجمن آرای من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
766
142 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( لالۀ سرخ پرپرم قاسم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1182
+3
143 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( من دُرّ یتیم مجتبایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1174
+1
144 حضرت قاسم بن الحسن(ع -( گل من چرا زخمی از نیش خاری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
863
+1
145 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( قد کشید و بلند بالا شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد سهرابی
963
+4
146 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( بس که زخم از چار سو بنشسته بر زخم تنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
894
147 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( آئـینـه دارِ حجـلۀ سـرخِ محـرّمی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
718
+1
148 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( ای سینه ی شکسته دلان نینوای تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
909
--1
149 حضرت قاسم بن الحسن(ع -( ای حرمت خانۀ معمور دل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
997
+1
150 حضرت قاسم بن الحسن(ع -( ای جگر پارۀ امام حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
898
+1