مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 حضرت قاسم بن الحسن(ع -( ای گل ریحان بستان حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد سید هاشم وفایی
872
152 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( از خیمه خرامید قد و قامت قاسم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1273
+3
153 حضرت قاسم بن الحسن (ع -( ای گدایان رو کنید امشب که آقا قاسم است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم نعمتی
1743
+2
154 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( با نقاب بسته هم محشر کند ابروی تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم نعمتی
774
+1
155 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( پشت خیمه قدم زنان به دعا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
901
+2
156 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( تا نیزه‌ای غریب عنان مرا گرفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد سهرابی
712
157 حضرت قاسم بن الحسن(ع( -( عمو بگو چه کنم تا به من محل بدهی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مصطفی هاشمی نسب
734
+1
158 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( میرسد نوبت خورشید شدن آهسته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید پوریا هاشمی
1196
+4
159 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( اذنم بده عمو که دلم تنگ اکبر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مهدی مقیمی
1008
+1
160 اشعار شب ششم محرم -( تیغ و بدن تو کربلا غوغا کرده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1431
+1
161 اشعار حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه -( عشق را در بر کشید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1101
162 اشعار قاسم ابن الحسن سلام الله علیه -( یه عده علی رو دیدن حسن رو دیدن حسین رو دیدن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
967
--1
163 اشعار قاسم ابن الحسن سلام الله علیه -( عمو عمو بیا به بالین من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1207
164 اشعار قاسم ابن الحسن سلام الله علیه -( شور و شوقم را ببین یاور نمی خواهی عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1033
+3
165 متن اشعار قاسم ابن الحسن سلام الله علیه -( کرب و بلا صفین مولام حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1259
+1
166 متن اشعار قاسم ابن الحسن سلام الله علیه -( ثمر ریاض دل علی در فاطمه گوهر حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
934
167 متن اشعار حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه -( رجزی خواند و سنگ باران شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
924
+1
168 اشعار حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه -( آقاجونم کجایی کربلایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
904
+1
169 اشعار قاسم بن حسن علیه السلام به همراه سبک/زمزمه -( فدای غربتت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن عرب خالقی
1439
170 اشعار شب ششم محرم به همراه سبک/زمینه -( ای عمو جون بی تو این دنیارو نمیخوام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن مقدم
1131
171 اشعار قاسم بن حسن علیه السلام به همراه سبک/زمزمه -( چی به سر تو اومده ای نوجوون من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن عرب خالقی
1412
+3
172 اشعار حضرت قاسم بن الحسن به همراه سبک/زمزمه -( تو خاک و خون پرپر نزن شهزاده ی شیر جمل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
احسان پیریابی
1157
+1
173 اشعار حضرت قاسم بن الحسن(ع) به همراه سبک -( یتیم کریم مدینه رسیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حمید جواد زاده
1518
+5
174 اشعار شب ششم به همراه سبک/زمینه -( آسمان شد پر از ربنایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
احسان پیریابی
1116
175 اشعار شب ششم به همراه سبک/سنگین -( دسته گلِ برادرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1376
+1
176 قاسم بن الحسن -( ای عمو جان اذن میدانم بده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
2424
+11
177 اشعار حضرت قاسم به همراه سبک/شور -( قاسمم و داده ام به عاشقي آبرو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
1267
+2
178 دانلودمتن وسبک زمزمه قاسم ابن الحسن -( آخر ز داغ تو شکستم سینه شکسته تو هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
1157
179 اشعار حضرت قاسم علیه السلام به همراه سبک/شور -( بيا، اي عشق نابت بي قرينه ، من هم شدم شكسته سينه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
887
+2
180 دانلودمتن وسبک حضرت قاسم ابن الحسن -( زینب بیا حجله بچین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجید بنی فاطمه
3075
+10
181 دانلودمتن وسبک شهادت حضرت قاسم ابن الحسن -( مگه دیشب نگفتی میرم تا پرپر بشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجید بنی فاطمه
1686
+2
182 دانلودمتن وسبک واحدشب ششم باصدای جوادمقدم -( پاشو قاسم نزن پرپر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
4341
+24
183 دانلودمتن وسبک شب ششم زمینه حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه باصدای جوادمقدم -( نمیره خوبیت از یادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3135
+9
184 دانلودمتن وسبک واحدحضرت قاسم ابن الحسن باصدای حاج محمودکریمی -( کبوتر من پرت شکسته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1849
+7
185 اشعار قاسم ابن الحسن علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمود کریمی/زمینه -( با التماس و گریون دلم گرفته بارون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1479
+1
186 دانلودمتن وسبک قاسم ابن الحسن -( آه ميخوام ببينمت دوباره برابرم پر از غباره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
احسان جاودان
715
+2
187 دانلودمتن وسبک زمینه قاسم ابن الحسن باصدای حاج محمودکریمی -( میزنم به قلب میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1398
+6
188 دانلودمتن وسبک زمینه قاسم ابن الحسن باصدای حاج محمودکریمی -( روی دستم زنده بمون پسرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1340
+3
189 دانلودمتن وسبک شورقاسم ابن الحسن باصدای حاج محمودکریمی -( شد عجین اشک چشات با عسل سرخ لبات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1297
+1
190 دانلودمتن وسبک زمینه قاسم ابن الحسن باصدای جوادمقدم -( آه ببین ماه حسن اومد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
733
+1
191 اشعار قاسم ابن الحسن علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمود کریمی/واحد -( پسر شیر حیدر از فرس افتاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3030
+9
192 قاسم بن الحسن علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمود کریمی -( به جون تو که میخوام دنیا نباشه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1153
+1
193 اشعار قاسم ابن الحسن سلام الله علیه به همراه سبک/شور -( اگه یتیم گریه کنه میلرزه عرش خدا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حاج محمود کریمی
1252
194 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/زمینه -( شده آتشکده زین غم قلوبِ آل هاشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
947
195 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/نوحه -( ای حسن جان کجایی برادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میثم مومنی نژاد
1529
+2
196 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/زمزمه -( شکسته استخونم ، به لب رسیده جونم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد مبشری
1242
+2
197 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/نوحه -( ده اجازه عمو ، مکن تو آزرده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد مبشری
1242
+1
198 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/زمزمه -( عمو بیا برس به فریادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین رضائیان
1054
199 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/واحد/زمزمه -( من قاسم نوجوانم ، طفل کریم مدینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین رضائیان
1227
+1
200 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/نوحه -( من قاسم دلخسته ام ، با سینه ی بشكسته ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
1600
+1