مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) از وحید کردلو با سبک -( میگیره باز سینم/ تو رو که می بینم/ بی یار و بی یاور ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید کردلو
2148
+4
252 زمینه حضرت قاسم (ع) -( پاشیده از هم پیکرت خونیه چشمای ترت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
253 زمزمه حضرت قاسم (ع) -( عسل به روی لبهات نشسته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
9
254 متن اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) از وحید محمدی -( دیدند عاجزند ز جنگ برابرش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید محمدی
9
255 اشعار شور حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( خزان غربت زده بر پیکرت عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی محلاتی
20
256 اشعار واحد سنگین حضرت قاسم ابن الحسن (ع) -( نمی خوام ببینم، کسی رو نداری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی محلاتی
16
257 اشعار واحد سنگین قاسم ابن الحسن (ع) -( بی تابم ای عمو جان، این بار کن صدایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی محلاتی
20
258 اشعار زمینه قاسم ابن الحسن (ع) -( یادگار مجتبایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی محلاتی
19
259 دانلود متن و سبک نوحه واحد شهادت حضرت قاسم (ع) از رضا رسولی -( یادگار جمَلَم _ شبیه عموم یلَََم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا رسولی
4267
+9
260 حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( در آسمان شب تیره ماه پیدا شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
8
261 اشعار حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( بیا - رفته سفر ز نسل خاتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
26
262 غزل برای شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( کار لب هاش عسل پشت عسل ساختن است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا دین پرور
2179
+4
263 زمینه حضرت قاسم (علیه السلام) از عبداله باقری -( خنده نشسته به جای،اشکای بی اختیارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عبدالله باقری
2301
+6
264 اشعار حضرت قاسم -( با تن خسته از فرس افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا باقریان
20
265 اشعار حضرت قاسم -( دست این باد مده طره گیسویت را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا باقریان
21
266 متن اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن از سید بابا میری -( این مرد کیست لاله ی پرپر می آورد؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محمد بابا میری
17
267 متن اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) از محمد فردوسی -( بر من که جلب شد نظرت ای عزیز من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد فردوسی
26
268 متن اشعار شهادت حضرت قاسم (ع) از محمد فردوسی -( آیینه‌ ی مرد جمل آمد به میدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد فردوسی
26
269 متن اشعار شهادت حضرت قاسم (ع) از سید محسن حسینی -( آسمانم را به جز روی تو قرص ماه نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
12
270 متن اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن از مجید تال -( باز یل آمده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجید تال
28
271 غزل مصیبت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( راهی میدان بلا این آفتاب است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید دکامین
3032
+3
272 نوحه حضرت قاسم (ع) -( قاسمت زارو وخسته شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا باقریان
19
273 متن اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) از رضا باقریان -( اعجاز مجتبیی و آقا شدی ولی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا باقریان
18
274 سبک زمینه شهادت حضرت قاسم -( عمو جونم ببین مست خیرالعمل شدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میلاد قبایی
2736
+1
275 اشعار شور واحد حضرت قاسم(ع) -( قاسم ای، شاخ شمشاد، لرزه بر تنم افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عباس شاکری
27
276 اشعار شور واحد برای شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) -( عمو حسین ،عازم میدونم حلالم کن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
جابر عابدی
22
277 اشعار واحد برای حضرت قاسم بن حسن(ع) -( نمنم اشکامه فقط خون - بی زره اومدم به میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
جابر عابدی
22
278 اشعار زمینه حضرت قاسم (ع) -( گل حسین قاسم عزیزم عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
جابر عابدی
24
279 اشعار زمینه حضرت قاسم (ع) -( ای عموهستم مجنون ، من میخوام اذن میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عباس شاکری
36
280 اشعار و مدایح حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( ای بسمل طپیده به خون در برابرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
جابر عابدی
24
281 اشعار حضرت قاسم (ع) -( یتیم این چمنی و غریب تر ز منی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا حمامی آرانی
31
282 اشعار شور شب ششم محرم ایمان کیوانی -( آقا دادن حرف تو یادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2569
+9
283 اشعار تک ضرب شب ششم محرم حاج محمد رضا بذری -( شب ششم ،شش سویه دل منئ د،به سوی شش گوشه کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2962
+3
284 اشعار شور شب ششم محرم حاج عبدالرضا هلالی -( اباالفضلیم افتخارمه اباالفضلیم اقتدارمه ابالفضلیم این شعارمه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1822
+2
285 اشعارشور شب ششم محرم حاج مهدی کمالی -( تا قیامت سر بداریم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1265
286 اشعار ذکر دودمه شب ششم محرم حاج حسین سیب سرخی -( گشته خونین کفن آن گل یاسمن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3361
+9
287 اشعار شور شب ششم محرم سیدمحمد جوادی -( دیوونگی کارمه،یا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2639
+6
288 اشعار سنگین شب ششم محرم حاج منصور ارضی -( مرا محروم از رفتن مگردان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1916
+5
289 اشعار تک ضرب شب پنجم محرم -( عرض ارادت،محضرت آقا ، حسن کریم آل الله ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2000
+1
290 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع) -( لاله ی یاسم در چمن افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1941
+2
291 متن سینه زنی واحد شب ششم محرم حضرت قاسم (ع) با سبک سید مجید بنی فاطمه -( تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
4090
+4
292 دانلود سبک قاسم بن الحسن(ع) -( ای همه هستی ام ـ شور سرمستی ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
8
293 نوحه حضرت قاسم(ع) -( زاده زهرا ابن الکریمم من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
1638
+2
294 نوحه حضرت قاسم(ع) -( وای وای یتیم مجتبی فدا شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
1460
+2
295 شعر شهادت حضرت قاسم -( شبیه مهر و تسبیحی که بر سجاده می افتد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید پوریا هاشمی
1586
+1
296 متن روضه شب ششم محرم_قاسم بن الحسن -( تا كه از چهره ات نقاب افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1602
+3
297 دانلود سبک زمینه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -( شده ماه من پاره پاره بدن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میثم مومنی نژاد
4268
+20
298 دانلود سبک واحد حضرت قاسم ابن الحسن -( دوباره تـوی دلم غوغاس روی گـونم اشکای باباس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
2662
+4
299 دانلود سبک زمینه قاسم ابن الحسن(ع) -( من گل یاسمنم دلاور حسنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
1853
+2
300 دانلود سبک زمینه قاسم ابن الحسن(ع) -( تن من خاکی شد ولی افلاکی شد فدای عـشـق پاک تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
1838
+6