مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( بیشتر مثل مجتبي شده اي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1342
+3
302 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( چشم هایش همه را یاد مسیحا انداخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا لک
1845
+2
303 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( سیزده ساله گلی بود ز گلزار حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجتبی روشن روان
4235
+13
304 دانلود سبک زمزمه حضرت قاسم(ع) -( عمو حسین! نمونده جونی به بدن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا تاجیک
2642
+4
305 شعر مرثیه حضرت قاسم -( پای کوبم بر زمین تا زمزمی جاری کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1547
+3
306 شعر شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( به حلقت تیر کین بنشست اصغر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1735
+1
307 شور حضرت قاسم(ع) -( آرزو دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
30
308 زبانحال حضرت قاسم(ع) -( بیا کنارم عمو حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
19
309 نوحه حضرت قاسم(ع) -( آمد به میدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
22
310 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( سیـــــــــزده جام زلعلت زده غم پی در پی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا دین پرور
1284
311 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( وقتی که اشک روز چو باران و برف بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا دین پرور
1530
--1
312 شعر مرثیه حضرت قاسم(ع) -( ای زخون رنگین لقا از جای خیز ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1450
313 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( ماه در خون شناورم، قاسم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2028
+4
314 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( گشته پامال عموجان ز چه این سان بدنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1816
+6
315 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( قطره ای هستم که از دریا جدا افتاده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
2056
+7
316 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( شب تو گشته، به شور عزا اضافه شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن حنیفی
1556
+2
317 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( واله و مست سوی معركه عازم شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن حنیفی
1503
318 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( تحت آن تحت الهنک محشر کند ابروی تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم نعمتی
1321
+2
319 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( هر که از عاشقی خبر دارد در دلش میل ترک سر دارد آنکه از نسل حیدر و زهراست شوق پرواز بیشتر دارد کربلا جای پر کشیدن هاست قاسم از راز آن خبر دارد رنگ و بوی حسین دارد او همنشینی گل اثر دارد سیزده ساله است و با این حال جگری مثل شیر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
1372
+4
320 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( هر که از عاشقی خبر دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین ایزدی
1965
+3
321 بحر طویل حضرت قاسم(ع) -( شد چو در کرب و بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حبیب الله خباز کاشانی
5
322 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( به وجد آمدی و جاودانه ات کردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1389
+2
323 دانلود سبک واحد حضرت قاسم -( وای از غم هجران و/ازدرد پریشانی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
288
324 دانلود سبک زمزمه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -( من قاسمم عموجان فرزند مجتبایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
3423
+13
325 دانلود سبک زمزمه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -( ای نقل دامادیِّ تو از نیزه و سنگ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد مهدی روحی
3775
+5
326 دانلود سبک شور قاسم ابن الحسن(ع) -( ای گل یاسمن ، یادگار حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد مهدی روحی
5238
+18
327 زبانحال حضرت قاسم (ع) -( از حـــرم اي عــمـو به بـيـا تـمـاشا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
26
328 نوحه حضرت قاسم(ع) بن الحسن(ع) -( از نفس افتاد - گل یاسمن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میثم مومنی نژاد
33
329 زمزمه حضرت قاسم (ع) -( يوسف زهرا ديده بگشا و كن تماشا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
32
330 زبانحال حضرت قاسم (ع) -( فداي آه تو – آن روي ماه تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
26
331 زبانحال حضرت قاسم (ع) -( ماه تمام من – امام من – تو بيا گره از كارم واكن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
25
332 شعر شهادت حضرت قاسم -( همان وقتی که عمو بر تنت ردایت کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
1674
--1
333 دانلود سبک زمزمه قاسم ابن الحسن -( دارن موسوزونن تو رو با شلعه ی جنگ جمل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
1749
334 دانلود سبک واحد قاسم ابن الحسن -( اگه نیای عموجون سرم بلا میارن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
1928
+1
335 دانلود سبک نوحه حضرت قاسم -( لاله ی این چمنم ، قاسم ابن الحسنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میثم مومنی نژاد
2867
+4
336 دانلود سبک نوحه قاسم ابن الحسن -( چه ماهی از خیمه جدا شد ، چه شیری از بیشه رها شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم نعمتی
2129
+1
337 دانلود سبک زمینه قاسم بن الحسن -( من لاله ام ولی به موج خار و خس ، افتادم از پشت فرس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
1663
+1
338 دانلود سبک نوحه زنجیر زنی و سینه زنی حضرت قاسم بن الحسن -( یوسف ما ز کنعان رود سوی بیابان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میثم مومنی نژاد
6148
+12
339 شعر حضرت قاسم(ع) -( عزیز من این قده اصرار نکن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا خاکساری
1724
+3
340 شعر نوحه-زمزمه حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( آخر ز داغ تو شکستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
3967
+1
341 شعر نوحه حضرت قاسم -( من که حسین فهمیده ها را مقتدایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
1590
+1
342 شعر نوحه حضرت قاسم علیه السلام -( مرد میدان بلا – بسیجی کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
1740
+3
343 حضرت قاسم (ع) -( شده خیمه واسه من یه زندون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
11
344 شعر مرثیه حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( بدنت پاشیده ، بال و پرت پاشیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا عنصری
1370
+2
345 شعر دودمه حضرت قاسم -( یاریِ منتقم فاطمه تدبیر من است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1628
+3
346 شعر روضه ی حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( آمد از خیمه برون نور چشمان حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1531
+1
347 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( نوجوان قبیلۀ خورشید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید قاسمی
1570
--2
348 زمزمه حضرت قاسم (ع) -( وای ـ تو یادگار مجتبایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
11
349 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( ناگهان بر سر قتل تو چه دعوا شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
نیما نجاری
1621
+2
350 دانلود سبک زمینه قاسم ابن الحسن(ع) -( اومده پیش عمو ، سر به زیر و غمینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد تقی مومنی
1556
+4