مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
351 شعر عاشورایی حضرت حضرت قاسم (ع) -( سیزده مرتبه تکرار شدی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
11
352 مجلس نهم شهادت حضرت قاسم (ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
42
353 بحر طویل قاسم بن الحسن (ع) -( سیزده ساله گلی بود ز گلزار حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
22
354 حضرت قاسم (ع) -( تو دنیای بی تو، نفس هام عذابه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
18
355 شب ششم -( به میدون میزنه ـ یتیم مجتبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
19
356 سینه زنی شور برای حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( من اگه از پدر محرومم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
17
357 حضرت قاسم (ع) -( ای عمو قاسمم یادگار حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
22
358 قاسم بن الحسن (ع) -( من یادگار غریب شهر مدینه در کربلایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
20
359 حضرت قاسم (ع) -( هستم ـ ز جام عشق تو لبالب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
16
360 زمزمه و زمینه شهادت قاسم بن الحسن (ع) -( افتادم از پشت فرس ـ عمو به فریادم برس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
26
361 حضرت قاسم (ع) -( ز کوی تو هرگز جدا گشتنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
30
362 دانلود سبک زمزمه حضرت قاسم -( شراره تو دل غمين قاسمه بذار عمو برم بجون فاطمه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر حسن سالاروند
1384
+1
363 مجلس سی ام: شهادت حضرت قاسم (ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
40
364 شعر شب ششم حضرت قاسم بن حسن(ع) -( کربلا منظومه ای بی انتهاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1431
+3
365 شعر شب ششم قاسم بن حسن(ع) -( از ميان غصه و غم تا كه رجعت ميكنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1003
366 شعر شب میلاد حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -( باز از پنجره ی خانه ی ما،باد بوی گل مریم آورد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجتبی خرسندی
1053
367 شعر مرثیه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -( آیینه‌ی مرد جمل آمد به میدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد فردوسی
1749
+2
368 شور سینه زنی برای حضرت قاسم (ع) -( عمو بیا که یتیمت دگر فدا شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
12
369 ذکر دودمه برای حضرت قاسم (ع) -( یتیم کربلایم ـ لاله ی پرپر تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
7
370 نوحه حضرت قاسم (ع) -( میاد از کربلا بوی مدینه می زنه غربتت آتیش به سینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
14
371 نوحه حضرت قاسم (ع) -( من یتیم این دیارم آخه من بابا ندارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
9
372 دانلود سبک نوحه قاسم بن الحسن(ع) -( ببین می آید سوی میدان کریمی از قوم کریمان جوانی حیدر به قرآن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا تاجیک
1387
+2
373 نوحه حضرت قاسم از مهدی عظیمی -( لاله پرپرم می روی از برم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مهدی عظیمی
3713
+25
374 نوحه برای حضرت قاسم (ع) -( یتیم مجتبی منم قاسم کربلا منم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
16
375 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( شادابی لب های تو را افسردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1280
+2
376 شعر شب ششم قاسم -( شیری از بیشه روان جانب میدان شده بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا باقریان
2005
+4
377 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( سپرت سینۀ مجروح و زره پیرهنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1163
378 زبانحال حضرت قاسم (ع) -( اي عمو جان يتيمم وبابا ندارم بيا كه من دل بيقرارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
18
379 شعر شب ششم حضرت قاسم -( ای عمو! تنها امیدم در رهت ترک سر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1709
+1
380 نوحه حضرت قاسم (ع) -( لشکر شام و کوفه-بشنوید این صلا را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عابدین کاظمی
77
381 نوحه حضرت قاسم (ع) -( دستخط بابامو عمو ـ من آوردم برات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
57
382 نوحه حضرت قاسم (ع) -( ز کوی تو هرگز جدا گشتنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
47
383 نوحه حضرت قاسم (ع) -( اذن میدان بده به قاسمت ای عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
49
384 نوحه حضرت قاسم (ع) -( دل بسته ی رو تو هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
151
385 نوحه حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( سوی تو روی نمازم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
51
386 نوحه قاسم بن الحسن (ع) -( ای همه هستی ام ـ شور سرمستی ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
روح اله گائینی
87
387 اشعار عاشورایی حضرت قاسم (ع) -( زیباترین ستاره ی دشت بلا شدی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
16
388 اشعار شهادت حضرت قاسم (ع) -( صبر من گشته لبالب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
5
389 اشعار شهادت حضرت قاسم (ع) -( جونم فدای تو عموجون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
6
390 زمزمه شهادت حضرت قاسم(ع) -( ازبس که رفته زیر دست وپا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
اسماعیل شبرنگ
11
391 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن -( قامتت چو قد سقا شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عباس شاکری
27
392 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( بگفتا قاسم نالان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1179
393 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( چه می شود عمو اگر حاجت مرا روا کنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1545
394 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( آمدم جان عمو درک منای تو کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1245
395 شعر مرثیه حضرت قاسم -( بر روی خاک تیره برافتادم ای عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1126
+3
396 شعر حضرت قاسم بن الحسن -( افتادم از پشت فرس عمو به فريادم برس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین میرزایی
4182
+10
397 دانلود سبک نوحه حضرت قاسم بن الحسن -( جان عمو من دگر بابا ندارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
2582
+4
398 شعر مرثیه دو بیتی حضرت قاسم -( گُل ِ پژمرده پژمردن ندارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
 علی اکبر لطیفیان
9623
+15
399 شعر مرثیه حضرت قاسم -( يد موسي و مسيحائيِ عيسی دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یاسر حوتی
1310
+1
400 مرثیه حضرت قاسم بن الحسن -( ای حسن زاده حسن در حسنت می بینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم نعمتی
1216
+5