مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -(من که در کنج خرابات نشستم هرشب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن قاسمی
34
2 دانلود متن وسبک نوحه شهادت حضرت قاسم (ع) -( عمو، تو رو به جونِ پدرم (2) ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
هستی محرابی
509
3 دانلود متن و سبک نوحه شهادت حضرت قاسم(ع) -( ای نور عصمت ای با شهامت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
435
4 دانلود متن و سبک نوحه شهادت حضرت قاسم (ع) -( مجنون و شیدای توام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
330
5 زبان حال حضرت قاسم از زبان سیدالشهدا (ع) -( وقتی دلم دارد هوای مجتبی را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
آرش براری
474
6 دانلود متن و سبک زمزمه شهادت حضرت قاسم (ع) -( ببین که من آتیش گرفتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
492
7 قاسم ابن الحسن (ع) -( گیرم زره نیافتی عمه , کفن که هست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حمیدرضا محسنات
311
8 دانلود متن و سبک نوحه واحد شب ششم محرم- حضرت قاسم علیه السلام -( به میدان زده با رجزهایش - فدای قدم های زیبایش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید ولوی
388
+2
9 دانلود متن و سبک زمینه شب ششم محرم - حضرت قاسم -( میجنگم با رجز رو لبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید ولوی
365
10 قاسم بن الحسن علیه السلام -( هرشب و روز انجمن قاسم ! ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا خاکساری
332
11 شور شب ششم -( می ریزه از تموم تنت خون عزیز من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
406
12 قاسم بن الحسن (ع) -( کسی که آمده در خانه اش پشیمان نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا خاکساری
251
13 حضرت قاسم (ع) -( تنت از بسكه به دور و برِ من پاشيده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
آرمان صائمی
275
14 دودمه محرم حضرت قاسم (ع) -( داغ من بهر تو از داغ على سنگين تَر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
پیمان طالبی
334
15 مرثیه قاسم بن الحسن (ع) -( عشق یعنی چشم و گوش و دست و پا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین رئوفی
409
16 متن نوحه شهادت حضرت قاسم(ع) -( منم قاسم کربلایت یا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
349
17 متن شعر توسل حضرت قاسم -( ذکر نامت عسل به کامم ریخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
260
+1
18 حضرت قاسم علیه السلام -( پای درس ولی فهیم شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد جواد شیرازی
300
19 متن شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( دل بیقرار تو گویا که در بند است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
523
20 متن نوحه حضرت قاسم -( قهرمان جمل را من شدم نوردیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
595
21 متن دودمه حضرت قاسم (ع) -( قاسمم دارم عسل در کف جوانان رشید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
372
22 دانلود متن شور حضرت قاسم(ع) -( عمو جونم عمو جونم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
382
23 نوحه حضرت قاسم علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
420
+1
24 نوحه حضرت قاسم علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( قاسم آمد به میدان در دستش تیغ عجل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
377
25 زمینه - حضرنت قاسم علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( هل من مبارز یا ایها الناس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
437
26 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( مانده ست خون مادر ما روی دیوار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
270
+1
27 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( آب که نیست کمی پُشتِ سَرَم اشک بریز ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین ایمانی
227
28 شعر روضه حضرت قاسم(ع) -( دست های علم به دستش هم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
238
29 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( در حجله پیشِ پایِ تو پا می‌کِشم بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
235
30 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( می آمد و رخساره برافروخته از عشق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن ناصحی
248
31 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( بیشتر از بچه های خود مرا بوسیده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
201
32 زمینه شور حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( توروجان عمه قـاسمم چیزی بگو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی اصغر رفیعی
256
33 دودمه قاسم بن الحسن (ع) -( میکُشی آخر مرا قاسم تو با زخم گـــلو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
303
34 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( جانِ من جانِ من ای جانِ حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
296
+2
35 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( دائماً از خودش سئوالی داشت: ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مصطفی هاشمی نسب
258
36 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( مثل عباس عمویش بخدا صف شکن است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
314
+1
37 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( ای نبوی در جمال، ای علوی در قتال ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مهدی مقیمی
286
38 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( آن چیز که می سوخت در او بال و پرش بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن ناصحی
284
39 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( اینکه «احلی من العسل » گفتی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید حسن رستگار
245
+1
40 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( دمِ رفتن به نظر می رسد احلی شده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مهدی مقیمی
298
41 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( نگاهش مثل بابايش رحيم است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یوسف رحیمی
382
42 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( نجمه افتاده زمین؛خواهرم افتاده زمین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
285
43 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( پسرشیر به تاراج سپاه آمده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم نعمتی
287
+1
44 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( بیش از قبل من امروز شبیه حسنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
264
--1
45 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( دست‌خطی حسنی داشت که ثابت می‌کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
ایوب پرندآور
230
+1
46 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( بازویت آنقدر که ضربت داشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجید تال
298
47 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( که در بين تبرها قد کشيدی؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یوسف رحیمی
225
+1
48 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( دشت را ناله ی عمو برداشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
287
49 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( جان چه باشد كه به پای تو بریزم جانا؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجتبی روشن روان
372
50 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( نبات، طعم عمود است و نقل مزه‌ی سنگ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میلاد حسنی
231