مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( غروب شد و تو ساحلِ، خشک لبات نشستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
روح الله عیوضی
181
52 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( از کینه ی تیغ وطعنه ی نیش گذشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
130
+1
53 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( ا"خون ز پیمانه ی خورشید جهانتاب خورد" ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
103
54 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( همه توان خودش را گذاشت حرمله اما ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
140
+1
55 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( همه گهوارۀ من را به غنیمت ببرید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مجید تال
180
56 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( مگو گریه که این رازی مگو بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
یوسف رحیمی
165
57 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( شده آویخته بر پوست سر کوچک تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
140
58 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( که دقّت کرده ای این گونه با دقّت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی
340
+1
59 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( ناگهان در آن سکوت هلهله آلود، آوایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد مهدی سیار
102
60 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( مثلِ قرصِ قمرى زينتِ دامانِ رباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
قاسم نعمتی
160
+1
61 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( غم های دل فرات را فهمیدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
عالیه مهرابی
117
62 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( تا خیمه رفت و برگشت از پا نشست و برخاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی
209
63 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( حسین با علی اش آن قَدَر یکی شده باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی
235
64 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( آن غنچه ای که جلوه به گلزار باب داد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
195
65 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( سفرۀ این خانواده شیرِ میدان پرورست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
قاسم نعمتی
138
66 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( آمده جلوه کند حیدرِ در گهواره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
قاسم نعمتی
156
67 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( علی جان مبادا بخوابی، بمان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
عباس احمدی
342
+1
68 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( محبوب فاطمه ست، هرکس که دم گرفت: ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مجتبی روشن روان
229
+1
69 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( امام‌زاده به دوش امام بر می‌گشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن حنیفی
144
70 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( شش ماهه به روی دست بابا در تب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مرضیه عاطفی
191
71 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( در چنین باغی که گشته لاله‌پوش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
171
72 حضرت علی اصغر (ع)شهادت -( گریه‌ی اصغر، صدای هلهله، با تیر خود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مجید تال
247
+1
73 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( بَد می‌بُرید، كاش كه تا پَر نمی‌رسید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علیرضا شریف
138
74 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( یل شش‌ماهه‌ای، عجیب که نیست! ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
وحید قاسمی
158
75 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( کِل کشان اهل حرم مرد ربابش کردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد سهرابی
214
+1
76 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( مگر این حنجرِ بهم خورده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی
239
77 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( كسيكه از دم قدسيش ، نيل سيراب است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد جواد پرچمی
135
78 شور شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( علی نابه علی خوابه علی اصلا شاه آبه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
نجمه پور ملکی
189
79 زمینه شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( دست و پا نزن گلم ( می سوزه دل رباب ) ۳ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
231
+3
80 واحد شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( لبات تشنه ست که بی تابی می دونم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
87
81 زمینه- حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( علی اصغرم / مرو آخرین نور چشم ترم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
254
+1
82 روضه حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( تکیه بر شمشیر زد... پرسید: یاری هست آیا؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
124
83 روضه حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( لالا لالا یه کم دیگه دووم بیار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
478
+2
84 زمزمه - حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( ای تشنه¬ی یک قطره آب ـ ماهی آغوش رباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
572
+3
85 زمینه شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( برو علی جون برو اشک چشام توشه ی راهت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
288
+1
86 دودمه حضرت علی اصغر(ع) -( بین گهواره علمداره توام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
صادق اویسی
364
87 نوحه شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( از علقمه ان شاء الله،با مشک و علم می آید...لالایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
نجمه پور ملکی
505
+2
88 شعر شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( یک طرف خنده ی لشگر طرفی اشک رباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
موسی علیمرادی
530
+1
89 زمینه شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( ولی تمومه نقشه هاش/تو کربلا میشه برآب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیرحسین سلطانی
294
+1
90 زمینه شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( میاد زود زود چون که طاقت نداره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
257
+1
91 زمینه شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( آرزوم بود که یه بار صدا کنیم مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
موسی علیمرادی
305
+1
92 زمزمه شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( تیری سه شعبه بابا یه طوری داد جوابم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
موسی علیمرادی
312
93 شعر حضرت علی اصغر(ع) -( ذبح شش ماهه ی من خشکه لبات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
جابر عابدی
387
94 سرباز شش ماهه -( هل من معینش گفت وسوی خیمه ها رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
اسماعیل تقوایی
313
95 زمینه حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای جواد مقدم -( من مادرم و هستیم و پای تو می¬ریزم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
537
96 زمینه- حضرت علی اضغر علیه السلام -( شراره بی ابی سوزنده لبات و ک ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
615
+2
97 زمینه حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای محمود کریمی -( شهیدم کاکلش در خون غلطونه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
686
98 نوحه حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای محمود کریمی -( رباب میدهد ندا بای ذنب قتلت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
664
99 روضه شب هفتم محرم- حضرت علی اصغر علیه السلان با صدای محمود کریمی -( ای شرف عالم و ادم سلام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
602
100 شعر شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( از لـبـش این گـوهرِ نایاب را شرمنده کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد قاسمی
380
+1