مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 زمینه شهادت علی اصغر(ع) -( لالایی میخونم بازم2 لالایی غنچه ی نازم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر حسن سالاروند
1190
+2
152 زمینه شهادت علی اصغر (ع) -( خورده ای تیر سه شعبه غنچه ی من جای آب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
جابر عابدی
882
+1
153 زمینه شهادت علی اصغر (ع) -( حاجی شش ماهه ی در خون تپیده پرپرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
جابر عابدی
820
--1
154 زمینه شهادت علی اصغر (ع) -( آه همه سپاه كوفه و شام نگا كنين به روی دستام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
احسان جاودان
637
+1
155 زمینه شهادت علی اصغر(ع) -( جون و دل مادر، چه بی حال و پریشونی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
احسان جاودان
767
+1
156 زمینه شهادت علی اصغر (ع) -( خونه حسین دوباره با علی شده چراغون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد بختیاری
716
157 زمینه شهادت علی اصغر(ع) -( پر زد تا خدا روی دست شاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
757
+1
158 زمینه شهادت علی اصغر(ع) -( از تشنگی، تلذی کرده لبهای من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید حسین خدایار
731
+2
159 زمینه شهادت علی اصغر(ع) -( اکبر و/ روی عبا بردم/ تو رو زیر عبا میبرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
عبدالله باقری
911
160 زمینه شهادت علی اصغر(ع) -( خیمه ها میسوزه، تو تب بی تابی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
777
+2
161 زمینه شهادت علی اصغر (ع) -( نداره هیچ اثر، چرا دیگه دعا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسولی
716
+1
162 زمینه شهادت علی اصغر (ع) -( لالایی عزیزم گلم لالا روی دستام آروم بخواب بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد بیابانی
1772
+11
163 زمینه شهادت علی اصغر (ع) -( به شانه فتاده سرِ تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهران امیری
682
--2
164 زمینه شهادت علی اصغر (ع) -( رخ تو شبیه، ابر بهاری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مرتضی صیاد
729
--2
165 زمینه شهادت علی اصغر(ع) -( خیمه ها در تب و تاب، خیمه ها تشنه ی آب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
943
+1
166 طفل بی قرار -( دشتِ سوزان/ لب ها عطشان/ صحرا در التهاب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
816
167 شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( قرار نبود علی من و مضطر کربلا کنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
822
168 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( می خوانی، بر منبر دو دستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
758
169 شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( ماه تابان، ای پدر جان، غم مخور گر بی پناهی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
807
+2
170 زمینه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( به روی دستم آروم چشماتو می بندی علی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
655
+1
171 شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( دریا روبروی منه داره موج میزنه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
643
172 زمینه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( آروم بگیر عزیزم آروم بگیر عزیزم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر حسین الفت
875
+6
173 زمینه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( به پیش چشمم مزن اینگونه دست و پا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر حسین الفت
726
174 دو بیتی شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( پر قنداقه را در خون کشیدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میثم مومنی نژاد
1996
+2
175 حضرت علی اصغر(ع) شهادت -( چو آن روز روز سیاهی نبود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محمد مودب
530
176 حضرت علی اصغر(ع) شهادت -( کودک در آغوش است روی دست بابایش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمود ژولیده
794
+2
177 حضرت علی اصغر(ع) شهادت -( چنان ربابۀ مضطر توکلی باید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمود ژولیده
603
178 حضرت علی اصغر(ع) شهادت -( سنگینی داغ تو ماتم را به هم ریخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
536
+1
179 حضرت علی اصغر(ع) شهادت -( بر فراز دست خورشید آفتاب دیگری است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد حسین صادقی
556
+1
180 حضرت علی اصغر(ع) شهادت -( بر دور تو ماه تاب باید بخورد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید حسن رستگار
493
181 حضرت علی اصغر -( به گاهواره ات ای هرم التهاب بخواب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
غلامرضا شکوهی
559
+1
182 حضرت علی اصغر -( بغضي كه بسته بود درون گلو، شكست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
564
+3
183 حضرت علی اصغر -( تیر سه پری در عقب سر می گشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
559
+2
184 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( می‌شینه رو خاک خدا خدا می‌گه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
 علی اکبر لطیفیان
859
185 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( انگار علی مادر تو شیر ندارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد جواد شیرازی
1887
+5
186 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( زخم سکوت و خندۀ اصغر ز یک طرف ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
682
187 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( مي كند كودكم بي تابي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر حسین الفت
709
+2
188 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( تیر آه از نهاد پدر در بیاورد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی
576
+2
189 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( به روی برگ گل شبنم نشسته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میثم مومنی نژاد
680
+1
190 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( تو هستي کودک کفن پوشم علي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید محسن حسینی
911
+1
191 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( علي جان ـ علي جان اي بلبل سـر مستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید محسن حسینی
864
+2
192 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( من غريبـم تويـي تمـام هستم علي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید محسن حسینی
739
193 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( نمانده شیر برای رباب عزیز دلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میلاد حسنی
645
+2
194 زمزمه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( اي آخرين يارم علي جان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید محسن حسینی
879
+2
195 زمزمه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( غـنـچـه خـزانــم ـ طـفــل بـي زبـانــم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید محسن حسینی
802
196 زمزمه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( آسمانم را سـتاره ـ اي عزيز شـير و خواره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید محسن حسینی
623
197 شور شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( به سر زنان سینه زنان حال دل اهل حرم شد خراب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
461
198 زمینه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( اي طفل پريشانم اي تشنه خندانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
560
--1
199 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( منم علمدارت به دل گرفتارت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
583
--1
200 شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( يک غنچه لاله، سينه ي تنگش کباب شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
450