مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 اشعار شب هفتم محرم -( غصه تو دلم ریختی با لب هات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1135
+1
252 متن اشعار حضرت علی اصغر سلام الله علیه -( دوست دارم تشنه باشم شیر مادر را ننوشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1492
+4
253 اشعار حضرت علی اصغر سلام الله علیه -( چه بگویم که بود شأن تو ای زاده ی عشق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
994
--1
254 اشعار حضرت علی اصغر سلام الله علیه -( چشم به هم زدیم و شش ماه گذشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
941
+2
255 اشعار حضرت علی اصغر سلام الله علیه -( غم مخور ای بابا تو نماندی تنها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1009
+2
256 اشعار حضرت علی اصغر سلام الله علیه -( لالا لالا نیلوفر من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1602
+7
257 اشعار حضرت علی اصغر سلام الله علیه -( خدایا می بینی دارم می میرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
950
258 اشعار حضرت علی اصغر سلام الله علیه -( پسرش زیر عبا بود و به میدان آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1174
259 متن اشعار حضرت علی اصغر سلام الله علیه -( دل ماهیا تو دریا برا این روضه کبابه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1033
+1
260 اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام به همراه سبک/زمزمه -( گریه نکن رباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن عرب خالقی
7006
+28
261 اشعار شب هفتم به همراه سبک/زمینه -( اصغر من عمو رفته که آب بیاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن مقدم
1264
+1
262 اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام به همراه سبک/زمزمه -( لالا لالا لالا لالا لای لای علی اصغر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن عرب خالقی
1972
+5
263 اشعار شب هفتم به همراه سبک/زمزمه -( خسته نباشی پهلوون خوش اومدی به دامنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
احسان پیریابی
1265
+1
264 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک -( نکن گریه مادر دلم بیقراره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حمید جواد زاده
1708
265 اشعار شب هفتم به همراه سبک/زمینه -( قلب میدان ، چو غوغا به پا شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
احسان پیریابی
1234
+2
266 اشعار شب هفتم به همراه سبک/سنگین -( بازم میون خیمه ها طفل رباب آروم نداره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1410
+2
267 اشعار حضرت علي اصغر به همراه سبک/شور -( مي زني آتش مرا اي همه هستم علي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر عباسی
1828
268 اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام به همراه سبک/شور -( الا، اي اصغر شيرين زبانم، داغت زده آتش به جانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر عباسی
1402
+3
269 دانلود اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام به همراه سبک/شور -( اي كودك جانباز من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر عباسی
988
+2
270 شیر خواره -( شیر خواره بچه شیری عازم میدان شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
اسماعیل تقوایی
1321
+7
271 دانلودمتن وسبک شهادت حضرت علی اصغر -( نگاه نکن کوچکتره نگانکن که اصغره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مجید بنی فاطمه
2120
+4
272 دانلودمتن وسبک شهادت حضرت علی اصغر -( لبای شیر خوار می لرزه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مجید بنی فاطمه
2458
+8
273 دانلودمتن وسبک شهادت حضرت علی اصغر -( تو گهواره واسه عمو بی قراره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مجید بنی فاطمه
1863
+2
274 دانلودمتن وسبک شب هفتم واحدباصدای جوادمقدم -( بخواب علی دنیا سرابه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
5430
+39
275 دالنودمتن وسبک شب هفتم زمینه باصدای جوادمقدم -( مادری که حالش زاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2663
+13
276 اشعار علی اصغر علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمود کریمی/شور -( عشقم عزیز دلم رو نیزه خوابی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2113
+6
277 اشعار علی اصغر علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمد کریمی/زمینه -( لالا لالا گل پونه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2615
+11
278 اشعار علی اصغر علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمود کریمی/شور -( ای گل من آروم بگیر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1430
+3
279 اشعار علی اصغر علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمود کریمی/شور -( گریه کمتر کن مادرت زاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1309
+1
280 دانلودمتن وسبک علی اصغر شهادت زمینه -( سلامٌ عَلی یا ذَبیحَ العطشان حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا تاجیک
1485
+1
281 دانلودمتن علی اصغر شهادت زمزمه -( علی جانم! یه خورده گریه کن بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1017
+2
282 دانلودمتن علی اصغر شهادت نوحه -( سربند عربی السلامُ - عَلی سبطِ خَیرِ النّبیین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2000
+5
283 دانلودمتن وسبک زمینه علی اصغرباصدای حاج محمودکریمی -( چرا تو گهواره ات نمی مونی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1379
+8
284 دانلودمتن وسبک زمینه علی اصغرباصدای حاج محمودکریمی -( تو دلمه مادر راز نهفته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2356
+10
285 اشعار علی اصغر علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمود کریمی/واحد -( بین خیمه یکی روضه میخونه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2050
+1
286 اشعار علی اصغر علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمد کریمی/واحد -( خیمه پر است از چشمه های گریان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1961
+3
287 اشعار علی اصغر علیه السلام به همراه سبک با صدای حاج محمد کریمی -( تو خیمه ها یکی بی تابه بی تابه بی تابه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2848
+10
288 اشعار علی اصغر سلام الله علیه به همراه سبک/شور -( دلم اسیر چشاته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حاج محمود کریمی
1580
+3
289 اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام به همراه سبک/زمینه -( خبر عمو اومده نرسیده آب عزیزم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حاج محمود کریمی
1653
290 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/زمینه -( ببین از غربتت دلخون و گریانم عزیزم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر عباسی
1083
+2
291 شیر خواره -( با صوت هل معینش آتش گرفت جانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
اسماعیل تقوایی
808
+4
292 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/شور -( ای طفل عطشان سرباز قرآن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر عباسی
1530
+2
293 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/نوحه -( بر گل فاطمه بسته شد آب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میثم مومنی نژاد
1428
+3
294 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/نوحه -( من علی اصغرم ، غنچه ی گلزار عشق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد مبشری
1710
+4
295 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/زمزمه -( غم تو از جا قلبمو کنده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسین رضائیان
929
296 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/واحد/زمزمه -( شش ماهه سرباز بابا ، آماده ام تا بمیرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسین رضائیان
1068
+2
297 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/نوحه -( ای كودك جانباز من ، ای آخرین سرباز من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر عباسی
1277
+2
298 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/نوحه -( می زنی آتش مرا ای همه هستم علی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر عباسی
1190
+1
299 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک/واحد -( باز صدای ، لالاییِ ، مادری که ، شیر نداره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
ابوالفضل آلوئیان
1550
+5
300 اشعار حضرت علی اصغر (ع) به همراه سبک-زمینه -( گل خوش روی من ، چه زمون پژمردنه؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
ابوالفضل آلوئیان
884
+1