مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دانلود متن وسبک نوحه شهادت حضرت علی اکبر (ع) -( آمد، دیدارِ آخر الوداع (2) ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
هستی محرابی
707
+2
2 متن شعر شهادت حضرت علی اکبر (ع) -( بلند شو، بلند شو علی اکبر ای یادگارم بلند شو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
هستی محرابی
347
+1
3 شعر شهادت حضرت علی اکبر (ع) -( من موندم و شانِ تو تا کجاس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
هستی محرابی
280
4 حضرت علی اکبر (ع) -( به عمه هاش بگویید اکبرم رفته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
آرش براری
416
5 حضرت علی اکبر (ع) -( قدری آهسته برو قدری به بابا رحم کن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
آرش براری
625
+1
6 شهادت علی اکبر (ع) -( تو شهسوار بوترابی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
جواد کلهر
355
7 دانلود متن سبک زمزمه حضرت علی اکبر (ع) -( پاشو ببین دلم رو کندن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن طالبی پور
588
8 روضه حضرت علی اکبر(ع) -( افتاد و پیش چشم پدر پا کشیده شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حمیدرضا محسنات
547
+3
9 دانلود متن و سبک نوحه واحد شب هشتم محرم- حضرت علی اکبر علیه السلام -( جان سوی جانان می رود - اکبر به میدان می رود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
وحید ولوی
650
--1
10 دانلود متن و سبک زمینه شب هشتم محرم- حضرت علی اکبر علیه السلام -( جلوی بابات - قدم بزن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
وحید ولوی
392
11 زمزمه شب هشتم -( خوب نمیشه زخمی که رو جگر باشه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
بهمن عظیمی
364
12 واحد زمزمه شب هشتم -( از سوز گریه هام داره می لرزه کل افلاک ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
بهمن عظیمی
350
13 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( آرام برو راه کمی پیش دو چشمم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
335
14 حضرت علی اکبر (ع) -( شكسته بال و پرم اى شكسته بال و پرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
آرمان صائمی
412
+2
15 علی اکبر (ع) -( پيكرت دورو برم افتاده....حرمله مى خندد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
آرمان صائمی
331
16 على اكبر (ع) -( سپردمت به خدا اى عزيز جان پدر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
آرمان صائمی
384
17 حضرت علی اکبر علیهم ٱلسلام -( دلواپسی و غم شده معنا شبِ هشتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مرضیه عاطفی
242
18 دودمه محرم حضرت علی اکبر (ع) -( اكبرم بعد از شهادت ارباً اربا مى شود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
پیمان طالبی
528
+1
19 متن شعر توسل حضرت علی اکبر (ع) -( بی هوا ناگهان زمین خوردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
439
20 مدح حضرت علی اکبر علیه السلام با اشاره ای به مدافعان حرم -( روی تو یوسف ، لبَت سوره ی کوثر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسین رئوفی
266
21 دانلود متن و سبک نوحه حضرت علی اکبر -( ای شبه پیغمبر آهسته‌تر بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
568
22 متن دودمه حضرت علی اکبر (ع) -( اهل عالم اکبرم تنها به میدان میرود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
483
23 نوحه حضرت علی اکبر علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( اولاسنا علی الحق ذکر تو شد در این راه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
430
+1
24 نوحه حضرت علی اکبر علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( سر علی رو به زانو میگیره دلش آروم نمیشه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
559
+1
25 نوحه حضرت علی اکبر علیه السلام با صداید سید مهدی میرداماد -( اشهد ان علی اکبر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
484
26 مرثیه ی حضرت علی اکبر علیه السلام -( نشسته ام برابرت بلند گریه می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمد جواد شیرازی
594
27 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( جز تو که قادر است نشیند به جای تو؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمدرضا رضایی
477
28 شعر روضه حضرت علی اکبر(ع) -( نگاه حسرت من بین رو ضه ها مانده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
احمد شاکری
582
29 شعر شهادت حضرت علی اکبر (ع) -( دستی کشید موی سیاهش , عجیب بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
361
30 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( که بردن تنِ یاس تو معضلى شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
407
31 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( با اذانی به وقت کرب و بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسین ایمانی
540
+1
32 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( بر سرش خیل ملایک بی عدد پر می کشید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
349
33 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( در عوض اما به من، پس داده جسم پرت پرت را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
268
+1
34 شعر شهادت حضرت علی اکبر (ع) -( تسکین تشنگی تو با نیزه های داغ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن کردی
412
35 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( تیـغ بُـرّانی به شـکل یک سِــپر برخاسته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمد قاسمی
268
+1
36 شب‌هشتم‌محرم حضرت‌علی‌اکبرعلیه‌السلام -( خواست با دستش ببندد پلکِ پرپر را نشُد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
400
37 دودمه حضرت علی اکبر (ع) -( علی ای مـــــاه لیلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
448
38 حضرت علی اکبر(ع) -( سوی میدان نوه ی حیدر کرار آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمد حسن بیات لو
575
+2
39 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( شايد جراحت جگرش را دوا كُنَد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
347
40 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( نوهٔ ارشد حیدر، یل خیبر شکنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
قاسم نعمتی
421
41 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( شورشی تا به عرشِ اعلا بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
343
42 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( شعر من روضه شد و محتمشمش ریخت به هم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
سید حسن رستگار
506
+2
43 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( قطعه قطعه شده آن قامت دلجو پسرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
441
+2
44 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( روضه‌خوان گفت که لیلا پسری داشت که رویش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مهدی جهاندار
372
+2
45 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( که اذن رفتنت را بی‌امان داد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
یوسف رحیمی
311
+1
46 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( پیشِ جبریل علی نیز مجسم می‌شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
339
47 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( قدم قدم سوی میدان همین که راه افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
سید محمد مهدی شفیعی
346
48 حضرت علی اکبر(ع)شهادت اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
352
49 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( تو را به خیمه به این شانه‌ی خَم آوردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
257
50 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( شکستن کمرت سخت و سخت‌تر اینکه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
333