مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های کاروان اسرا

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر زبانحال حضرت زینب با سر بریده امام حسین(ع) -( سری به طشتِ طلا در مقابلِ زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
هستی محرابی
588
2 مصائب حضرت زینب(س) -( چه دشوار است گریان دل بریدن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
رضا بیاتی
700
+1
3 زمینه ایام اسارت حضرت زینب(س) -( ديدم به هر جايى فقط جسارت... ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
رضا محمدی
267
4 واحد 96 ایام اسارت حضرت زینب(س) -( از کوفیه بی دین/من طعنه ها خوردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
281
5 کاروان اسرا -( نه خانواده من تابحال رفته اسارت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
پیمان طالبی
364
6 کاروان اسرا -( تحقير و هتک حرمت و ظلم و عناد بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
پیمان طالبی
340
7 درد دل با پدر -( چهل ساله لبامو تر نمی کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل شبرنگ
370
8 مصائب اسارت -( رفتی و چادرِ بر روی سرم را بردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
وحید محمدی
340
9 کاروان اسرا -( چشم امید حیدر و زهرا به زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
علیرضا خاکساری
431
+1
10 کاروان اسرا -( شب گرچه روی نیزه، سرِ آفتاب بُرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
احمد بابایی
369
+1
11 نوحه کاروان اسرا در کوفه -( شدم به دنبالت غریب و سرگردان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
قاسم نعمتی
451
+1
12 کاروان اسرا -( تو رفتی و پس از این من سراب را چه کنم؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مهدی نظری
383
+1
13 واحد ایام اسارت -( از بس که گریه کرده شده قلبم پاره پاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
531
14 شور ایام اسارت -( هستم راهی من سوی شهر شام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
373
+1
15 زمینه ایام اسارت -( کشته منو خونی که از کنج لبت می ریزه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
259
16 شور ایام اسارت -( زینب کجا و کوچه و بازار حسین من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
681
+1
17 اشعار مرثیه کوفه و شام و مصائب حضرت زینب (س) -( ما جرعه نوش باده ی اندوه زینبیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیر عظیمی
836
+5
18 مناجات امام سجاد با امام حسین (ع) -( یکی اومد به دست خنجر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
رضا نصابی
327
19 روضه اسارت -( خم شدن دست خودم نیست اسیری سخت است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
887
+4
20 در غارت -( چه گویم چه محشر چه شور قیامت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
سعدی زمان سیدرضا حسینی
255
21 دیر راهب -( بود دیری در ره کوفه به شام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
645
+2
22 متن بازارکوفه -( بر روی نیزه دیدمت ای سایه‌ی سرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مرتضی محمودپور
345
23 متن دودمه بازار شام -( ناطق قرآن به نی سر گرم قرآن خوانی‌ست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مرتضی محمودپور
270
+1
24 روایت سر -( بشنو از من چون حکایت می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
339
+1
25 سر بر نی -( هرگاه نظر به روی نی اندازم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
419
+1
26 دانلود متن و سبک زمزمه تدفین امام حسین (ع) و کاروان بنی اسد -( الا قبیله ی اسد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد مبشری
756
+1
27 دانلود متن و سبک زمینه حضرت زینب -( آسمونم محزونه دو چشم خواهری پُر خونه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
550
+1
28 دانلود متن و سبک نوحه حضرت زینب -( امان امان از دل زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمدرضا سروری
1906
+2
29 کاروان اسرا -( دم دروازه ساعات، خدا رحم کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
1786
+2
30 زمینه کاروان اسرا زینب کبری -( بعد تو هم ناله ی مادرم بعد تو بی تاب و گريون شدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مسعود اصلاني
1053
31 واحد زمزمه کاروان اسرا -( ای دل، ای دل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
967
+1
32 کاروان اسرا بدون نغمه کمان حرمله خیلی رباب را گریاند -( سری به نیزه شد و آفتاب را گریاند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محسن حنیفی
807
+1
33 کاروان اسرا بدون نغمه -( بگو كه مرثيه ی شهر شام را چه كنم ؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد قاسمی
776
34 واحد صلیب و محراب دعا (دیر راهب) -( داره گریه میکنه همراه راهب/ تندیس مریم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
628
+1
35 زمینه کاروان اسرا -( (در فکر گلی بودم و گلزار خریدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
853
+1
36 زمینه کاروان اسرا.بی تابی های رباب -( پیش روم رأس تو و (رأس علمدارِ) ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
823
--1
37 زمزمه یحیایی یا مسیح -( ای مه لقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
717
+1
38 عبوراز قتلگاه -( رفته ای ومی روم کوفه وشام بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
1348
+1
39 درد دل زینب(س) -( سر که از پیکرت جدا کردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
1489
+4
40 چهل شب سجده گاه عرش گشته ، قد و بالایت -( چهل شب پاره هایت روی دست حیرت عالم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
نعیمه امامی
1021
41 حضرت زینب(س)درمسیر کوفه و شام -( کوفی و شامی یکی از دیگری بدچشم‌تر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مهدی مقیمی
1653
42 حضرت زینب(س)در مسیر کوفه و شام -( راس تو را به روی نی، هرچه نظاره می‌کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حاج علی انسانی
2106
+1
43 حضرت زینب(س)در مسیر کوفه و شام -( پیراهن خونین تو را پاره به پاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
سودابه مهیجی
1382
+1
44 حضرت زینب (س) در مسیر کوفه و شام -( دل می‌برد ز من نظر آسمانی‌ات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مجتبی شگریان همدانی
1355
+2
45 کاروان اسرا -( حالا که ظلمت سرزده از پای نیزه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد رضا طالبی
1023
+2
46 خدا نگهدار تو -( جدا شده سر زتن خدا نگهدار تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
1084
+4
47 کاروان اسرا به شام -( مُهر فراغ بر جگرم خورد بی حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
سید پوریا هاشمی
907
+3
48 کاروان اسرا -( من هم به روی نیزه ببین گریه می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد مهدی شفیعی
977
+1
49 کاروان اسرا -( شام و سکوت و گريه خواهر بدون تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
احسان پیریابی
1006
+3
50 کاروان اسرا به شام -( کسی که پا به پا در محضرت بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
889
+2