مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های اربعین حسینی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 اربعین -( هر قدم یک پنجره از شوق واکردی به سویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد جواد الهی پور
584
+2
252 اربعین -( از هر چه به غير تو رها، می‌آييم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
یوسف رحیمی
630
--1
253 اربعین -( اولین مرحله این است فقط رو بزنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
763
254 اربعین -( گاه باید شام را با دیده‌ی تر سر کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
میلاد حسنی
625
255 اربعین -( سهم من از تقدير شد چشمان تر آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
710
256 اربعین -( اگرچه شعله کشیدی تمامِ هستم را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسن لطفی
789
+3
257 اربعین -( ای امام خجستۀ پیروز، سورۀ خــون ، حقیقت زیبا ! ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا اسماعیلی
589
258 اربعین -( چتر را می بندم و روی زمین می ایستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن رضوانی
610
259 اربعین -( براى عرض ارادت به يار راه افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی زمانیان
627
260 اربعین -( در عزای اشرف اولاد آدم زار می‌گریم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
607
261 اربعین -( آه از این روزگار پر حسرت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی ذوالقدر
727
262 اربعین -( دههٔ دوم صفر آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
فاطمه نانی زاد
618
263 اربعین -( دلخونم از این فاصله، خواهم آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
یوسف رحیمی
619
--1
264 اربعین -( ای حسینی که تنت بر خاک و بر نی شد سرت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ناصر شهریاری
970
+3
265 اربعين -( عاشق اگر به شوق تو پرواز مى كند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد مهدی عبدالهی
614
266 اربعین -( دلم بخاطر زوّار ساده راه افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
509
267 اربعین -( بغض‌ها دسته دسته می‌لرزند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
شبنم فرضی
599
+1
268 اربعین -( حالا که دیگر جا نماندم اربعین را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد بیابانی
526
--1
269 اربعین -( هر چه خوبیست تو داری و به آن محتاجم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود ژولیده
599
270 اربعین -( کنون که بال زدم در دیار شیدایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد بیابانی
482
271 اربعین -( خوب و بد پشت سر قافله راه افتاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد حسین رحیمیان
560
272 اربعین -( عاشق کماکان در مسیر اربعین است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل شبرنگ
500
+1
273 اربعین -( جامانده ایم و شرح دل ما خجالت است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1051
+1
274 اربعین -( امیر قافله‌ی غم ز شام می‌آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد رضا طالبی
620
+2
275 اربعین -( اسلام ز سعی مسلمین ریشه گرفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد سید رضا موید
517
276 اربعین -( از كوفه تا شمشير عزراييل‌هايش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مطهره عباسیان
640
+1
277 اربعین -( از سرِ ناقه‌ی غم شیشه‌ی صبر افتاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مجید تال
613
+1
278 اربعین -( آن‌گونه که حاجی‌ست در احرام پیاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
498
279 اربعین -( به دلم داغ حرم را مگذارید فقط ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
موسی علیمرادی
628
280 اربعین -( آرزوی حرمت بر دلِ شیدا مانده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن زعفرانیه
572
+1
281 اربعین -( اربعین، ذی الحجه ی عشاق در کرب و بلاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مجتبی قاسمی
465
282 اربعین -( آقا بخر این دربدرِ کرب و بلا را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود مربوبی
593
283 اربعین -( ای غبار حرمت تاج سر نوکرها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد حسن بیات لو
512
+1
284 اربعین -( راه عشق است این و راه ساده نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود تازی
396
285 اربعین -( مخواه شاکله‌ی این غزل، قوی باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن رضوانی
442
286 اربعین -( بدون چون و بدون چرا... نمی‌ماندند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
 علی اکبر لطیفیان
486
287 اربعین -( بايد نشست و از برکاتى چنين نوشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد جواد پرچمی
329
288 اربعین -( گاهی میان عاشقی حیران شدن خوب است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی سپهری
413
289 اربعین -( دل تشنه لب چشمه‌ی جوشان ولاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود تازی
314
290 اربعین -( از مروه ی عشق در صفا خواهم رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود تازی
406
291 کاروان اربعین -( ستوده است خداوند استواری تان را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
احسان نرگسی رضاپور
1544
+6
292 اربعین -( چل روز گذشت از پریشانی من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
1278
+7
293 اربعین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حمید ضیاء یزدی
813
+1
294 پیاده روی اربعین -( مرحبا بر راه پیمایان روز اربعین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
1566
+6
295 پیاده روی اربعین -( میل دارد مرغ دل هرلحظه سوی اربعین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
1027
+3
296 چهل روز -( چهل روزه غمین وبیقرارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
1173
+2
297 چهل روز -( چهل روز را بی تو سر کرده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
2221
+9
298 اربعین -( عشق آتشُ این برگ و برم سوخته بهتر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حبیب نیازی
1205
299 جاماندگان اربعین شور -( دیگه داره نوکرت پیر میشه و ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1161
--1
300 اربعین -( بر مشامم می رسد بوی بهار اربعین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1323
+3