مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های طفلان مسلم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 #عبدالله_بن_مسلم_بن_عقيل اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
1
2 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( ‌ اگر چه‌ قسمت‌ ما جز بلا نیست‌ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
جواد حیدری
1118
+2
3 طفلان مسلم بن عقیل(ع)-بحر طویل -( دارم از جور فلک شکوه ی بسیار و دل زار و دو چشمان گهربار، ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
893
4 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( تو ای‌ مروج‌ ظلمت‌ ز ظلم‌ پروا كن‌ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
محمود ژولیده
773
5 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( پس از شهادت مسلم گل ریاض عقیل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
استاد حاج غلامرضا سازگار
928
6 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( این دو کودک که جدا گشته ز پیکر سرشان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
استاد حاج غلامرضا سازگار
1077
7 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( ما دو ماهیم که خورشید بود اختر ما ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
استاد حاج غلامرضا سازگار
931
8 حضرت سکینه بنت الحسین(ع) -( امشبم را سحر نمی آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
علی سپهری
785
9 واحد4 زمینه-مداحی طفلان حضرت زینب باصدای حاج محمدرضاطاهری -( اذن ورود مابه حسینیه ی عزا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
2276
+2
10 متن اشعالر شهادت طفلان حضرت مسلم(ع) از محمد بیابانی -( می نویسم در ابتدا مسلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
محمد بیابانی
41
11 نوحه دو طفلان حضرت مسلم(ع) -( جان تو بر لبت رسیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
رضا باقریان
41
12 نوحه طفلان مسلم (ع) -( که دیده به اشک میهمان بخندند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
سید محسن حسینی
66
13 نوحه طفلان حضرت مسلم (ع) -( من که تاب غم تو رو ندارم من برایت حسین جان بیقرارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
عابدین کاظمی
46
14 شعر طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( یتیمیم‌ و به‌ ما سیلی‌ روا نیست‌ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
جواد حیدری
2898
+8
15 اشعار شهادت طفلان حضرت مسلم(ع),( بابا کبوتر بود و غصه ميخورد)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
3367
+7
16 اشعار شهادت طفلان مسلم،(ز آتش عشق خا سوخته بالو پر ما) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
3541
+3
17 اشعار شهادت طفلان مسلم(ع)،(شهادت در سنين نوجوانى عالمى دارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
3383
+8
18 اشعار شهادت طفلان مسلم،(شکفته بر این نهر دو یاس کوچک) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
7003
+10
19 اشعار شهادت طفلان مسلم(ع)،(ندارد عاشقى عشق فراوانى كه ما داريم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
2695
+2
20 طفلان مسلم به همراه دانلود سبک اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
6623
+2