مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ورود کاروان اسرا به شام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 اشعار مصیبت شام -( میداد چشمانت به چشمانم خبر را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
سید پوریا هاشمی
321
2 کاروان اهل بیت(ع)در شام -( تاب مرا می‌برد گریه‌ی طفلان من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
320
3 ورود کاروان اهل بیت(ع)به شام -( زمان روضه‌ی جان‌سوز شهر شام شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
سید پوریا هاشمی
262
--1
4 کاروان اهل بیت(ع)در شام -( می‌زنی گر بر لب من خیزران، شادی مکن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
سید محمد میر هاشمی
262
5 شعر مصائب اسارت شام -( راهی برای بردن این کاروان نداشت؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
یوسف رحیمی
322
6 دانلود متن و سبک نوحه بازار شام -( از سر نی نگام کن بی تو من بی پناهم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محسن طالبی پور
399
7 دانلود متن و سبک نوحه شهادت حضرت رقیه(س) -( ای تنها طبیب ای شیب الخضیب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محسن طالبی پور
422
8 دانلود متن و سبک نوحه بازار شام -( ببین داداش حال زینب رو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محسن طالبی پور
482
9 دانلود متن و سبک نوحه یازار شام -( من که اسیرم مثل تو آزاده هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محسن طالبی پور
309
10 زینب وشام -( شامیان خنده کنان بردلم آذر زده اند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
432
11 مصائب اسارت شام -( چنان به جای تو در هر کجا سخن گویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
موسی علیمرادی
277
12 مصائب اسارت شام -( در سینه آه ، آتش و... در دیده اشک ، خار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علیرضا وفایی
237
13 مصائب اسارت شام -( گُـذرِ روضـه از این مرحله زجرآور بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمد قاسمی
257
14 شعر ورود کاروان به شام -( دروازه‌ی شهر شام غوغا شده بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مرتضی محمودپور
421
+1
15 کاروان اسرا شام -( دورشان هلهله بود و خودشان غرق سکوت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
زهرا بشری موحد
328
--1
16 ورود کاروان به شام -( پروانه ای، افسوس بال و پر نداری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علی شکاری
439
17 شعر مصائب اسارت شام -( چند دِرهم خرج شد تا شدتنت دَرهم حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
حسین ایمانی
450
18 شعر مصائب اسارت شام -( ما با حسین آمده ، با شمر می‌رویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علیرضا وفایی
417
19 شعر مصائب اسارت شام -( که خلق جز تو نبیند تجلی از سویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
موسی علیمرادی
311
20 شعر مصائب اسارت شام -( شامیان را به گریه می انداخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
زینب احمدی
314
21 مصائب کاروان اسرا -( از دم دروازه معلوم است بد تا میکنند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علیرضا خاکساری
494
22 شام بلا -(جز سوز و گداز و ناسزا شام نداشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مریم موسوی
565
+1
23 شام -( شام بود و روز زینب شام بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
672
+1
24 شام یعنی -( شام یعنی خطه ی نامردمان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
633
25 شعر مصائب حضرت زینب (س) در راه شام -( ترسم که شام دختر ما را کند هلاک ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علی اصغر یزدی
912
+1
26 شام بلا -( ماکجا و دیده ی نامحرمان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
640
27 شهرشام -( تاکاروان کربلا نزدیک شهر شام شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
785
28 دانلود متن نوحه بازار کوفه -( بر روی نیزه قاری قرآن نشسته‌ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مرتضی محمودپور
610
+2
29 متن شعر بازار شام -( ای قاری قرآن بر نی مکان کردی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مرتضی محمودپور
612
30 شور امام حسین(ع) -( برای ناموس حسین شدن فدایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
هاشم محمدی آرا
460
--1
31 نوحه سینه زنی و زنجیرزنی با سبک بوشهری -( تو غریب و من غریب ، داد از غریبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمدرضا سروری
1500
+3
32 شام یلا -( حسین عزیز مصطفی، ما رسیدیم شام بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
649
33 نوحه سنتی زنجیر زنی و سینه زنی به همراه لینک سبک -( سخت تر از کرب و بلا شام بود دیدن آن مردم بد نام بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمدرضا سروری
884
+2
34 کاروان اهل بیت(ع)در شام -( چشم‌ها بود و سرِ زاده‌ی زهرا در طشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمود ژولیده
957
+1
35 کاروان اهل بیت(ع)درشام -( روز ما در شامتان جز شام ظلمانی نبود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
924
+3
36 کاروان اهل بیت(ع)درشام -( طشت، حیرت زده ی نغمه ی قرآن من است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
804
+1
37 کاروان اهل بیت(ع)در شام -( اهریمنان نظر به سلیمانی ات زدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علی حنیفی
734
38 ورود کاروان اهل بیت(ع)به شام -( ای چشمهای هرزۀ شامی، حیا کنید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمود ژولیده
991
+1
39 ورود به شام بحر طویل -( بفرمایید روضه، آدرس: دروازه ی ساعات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مهدی رحیمی
1383
+1
40 شهرشام -( به راه ورسم مصطفی به شام پشت پا زدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
1009
+1
41 کاروان اسرا کوفه شام -( با غصه های آل عبا گریه می کنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
وحید محمدی
1955
+2
42 شام بلا -( وای از آن شام بلا وای از آن جور وجفا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
1134
43 شام بلا -( صفر است وزسفر قافله ای شام آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
1086
+1
44 اشعار ورود اهلبیت(ع) به شام -( خدا بخیر کند باز ازدحام شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
سید پوریا هاشمی
1336
+4
45 اشعار ورود اهلبیت(ع) به شام -( روضه در یک کلام وای از شام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
قاسم نعمتی
1587
+2
46 متن اشعار ورود اهلبیت(ع) به شام -( بغض گلویم مسیر آه گرفته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
میلاد حسنی
1134
47 اشعار کاروان اهل بیت(ع) در شام -( شامیان! من داغدارم، هلهله کمتر کنید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
1669
+2
48 متن اشعار کاروان اهل بیت(ع) در شام -( شـام بـلا تیره‌تـر از شـام بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
1373
+1
49 اشعار کاروان اسرا در شام به همراه سبک/نوحه -( ای خدا زینب و مجلس نامحرمان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمد مبشری
1516
+2
50 دانلودمتن وسبک نوحه کاروان اسرادرشام -( وامصیبت از این ، هجمه و ازدحام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
امیر عباسی
1913
+6