مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ورود کاروان اسرا به شام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 اشعار مصیبت شام -( میداد چشمانت به چشمانم خبر را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
سید پوریا هاشمی
396
2 کاروان اهل بیت(ع)در شام -( تاب مرا می‌برد گریه‌ی طفلان من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
414
3 ورود کاروان اهل بیت(ع)به شام -( زمان روضه‌ی جان‌سوز شهر شام شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
سید پوریا هاشمی
329
--1
4 کاروان اهل بیت(ع)در شام -( می‌زنی گر بر لب من خیزران، شادی مکن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
سید محمد میر هاشمی
315
5 شعر مصائب اسارت شام -( راهی برای بردن این کاروان نداشت؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
یوسف رحیمی
387
6 دانلود متن و سبک نوحه بازار شام -( از سر نی نگام کن بی تو من بی پناهم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محسن طالبی پور
463
7 دانلود متن و سبک نوحه شهادت حضرت رقیه(س) -( ای تنها طبیب ای شیب الخضیب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محسن طالبی پور
478
8 دانلود متن و سبک نوحه بازار شام -( ببین داداش حال زینب رو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محسن طالبی پور
564
9 دانلود متن و سبک نوحه یازار شام -( من که اسیرم مثل تو آزاده هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محسن طالبی پور
352
10 زینب وشام -( شامیان خنده کنان بردلم آذر زده اند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
498
11 مصائب اسارت شام -( چنان به جای تو در هر کجا سخن گویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
موسی علیمرادی
311
12 مصائب اسارت شام -( در سینه آه ، آتش و... در دیده اشک ، خار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علیرضا وفایی
257
13 مصائب اسارت شام -( گُـذرِ روضـه از این مرحله زجرآور بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمد قاسمی
298
14 شعر ورود کاروان به شام -( دروازه‌ی شهر شام غوغا شده بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مرتضی محمودپور
493
+1
15 کاروان اسرا شام -( دورشان هلهله بود و خودشان غرق سکوت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
زهرا بشری موحد
373
--1
16 ورود کاروان به شام -( پروانه ای، افسوس بال و پر نداری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علی شکاری
472
17 شعر مصائب اسارت شام -( چند دِرهم خرج شد تا شدتنت دَرهم حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
حسین ایمانی
485
18 شعر مصائب اسارت شام -( ما با حسین آمده ، با شمر می‌رویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علیرضا وفایی
445
19 شعر مصائب اسارت شام -( که خلق جز تو نبیند تجلی از سویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
موسی علیمرادی
335
20 شعر مصائب اسارت شام -( شامیان را به گریه می انداخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
زینب احمدی
348
21 مصائب کاروان اسرا -( از دم دروازه معلوم است بد تا میکنند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علیرضا خاکساری
521
22 شام بلا -(جز سوز و گداز و ناسزا شام نداشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مریم موسوی
629
+1
23 شام -( شام بود و روز زینب شام بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
748
+2
24 شام یعنی -( شام یعنی خطه ی نامردمان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
697
25 شعر مصائب حضرت زینب (س) در راه شام -( ترسم که شام دختر ما را کند هلاک ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علی اصغر یزدی
985
+1
26 شام بلا -( ماکجا و دیده ی نامحرمان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
691
27 شهرشام -( تاکاروان کربلا نزدیک شهر شام شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
844
28 دانلود متن نوحه بازار کوفه -( بر روی نیزه قاری قرآن نشسته‌ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مرتضی محمودپور
650
+2
29 متن شعر بازار شام -( ای قاری قرآن بر نی مکان کردی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مرتضی محمودپور
654
30 شور امام حسین(ع) -( برای ناموس حسین شدن فدایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
هاشم محمدی آرا
510
--1
31 نوحه سینه زنی و زنجیرزنی با سبک بوشهری -( تو غریب و من غریب ، داد از غریبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمدرضا سروری
3696
+3
32 شام یلا -( حسین عزیز مصطفی، ما رسیدیم شام بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
696
33 نوحه سنتی زنجیر زنی و سینه زنی به همراه لینک سبک -( سخت تر از کرب و بلا شام بود دیدن آن مردم بد نام بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمدرضا سروری
1993
+3
34 کاروان اهل بیت(ع)در شام -( چشم‌ها بود و سرِ زاده‌ی زهرا در طشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمود ژولیده
986
+1
35 کاروان اهل بیت(ع)درشام -( روز ما در شامتان جز شام ظلمانی نبود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
957
+3
36 کاروان اهل بیت(ع)درشام -( طشت، حیرت زده ی نغمه ی قرآن من است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
841
+1
37 کاروان اهل بیت(ع)در شام -( اهریمنان نظر به سلیمانی ات زدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
علی حنیفی
762
38 ورود کاروان اهل بیت(ع)به شام -( ای چشمهای هرزۀ شامی، حیا کنید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمود ژولیده
1018
+1
39 ورود به شام بحر طویل -( بفرمایید روضه، آدرس: دروازه ی ساعات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
مهدی رحیمی زمستان
1464
+1
40 شهرشام -( به راه ورسم مصطفی به شام پشت پا زدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
1032
+1
41 کاروان اسرا کوفه شام -( با غصه های آل عبا گریه می کنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
وحید محمدی
2035
+2
42 شام بلا -( وای از آن شام بلا وای از آن جور وجفا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
1176
43 شام بلا -( صفر است وزسفر قافله ای شام آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
1132
+1
44 اشعار ورود اهلبیت(ع) به شام -( خدا بخیر کند باز ازدحام شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
سید پوریا هاشمی
1369
+4
45 اشعار ورود اهلبیت(ع) به شام -( روضه در یک کلام وای از شام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
قاسم نعمتی
1631
+2
46 متن اشعار ورود اهلبیت(ع) به شام -( بغض گلویم مسیر آه گرفته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
میلاد حسنی
1166
47 اشعار کاروان اهل بیت(ع) در شام -( شامیان! من داغدارم، هلهله کمتر کنید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
1711
+2
48 متن اشعار کاروان اهل بیت(ع) در شام -( شـام بـلا تیره‌تـر از شـام بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
استاد حاج غلامرضا سازگار
1412
+1
49 اشعار کاروان اسرا در شام به همراه سبک/نوحه -( ای خدا زینب و مجلس نامحرمان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمد مبشری
1559
+2
50 دانلودمتن وسبک نوحه کاروان اسرادرشام -( وامصیبت از این ، هجمه و ازدحام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
امیر عباسی
1951
+6