مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های مناجات با خدا

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مناجات با خدا مخصوص لیله الرغائب و سحرهای ماه رجب و اعتکاف انشاالله -(بر کامِ من طعمِ رطب رسیده ) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
قاسم نعمتی
392
2 مناجات و توسل ویژه حلول ماه رجب المرجب و لیله الرغائب به نفسِ استاد حاج منصور ارضی -(دستهای خالی ام را با کریمان کارهاست) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
319
3 صد بار دگر -(از خوب و بد هر عملت با خبرم من) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
مجتبی خرسندی
373
+2
4 شعر مناجات با خدا با زبان فقر -(سوگند ميخوريم هميشه به جان فقر) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
محسن صرامی
207
5 غزل مناجات با خدا -(گناهکار رسیدم، مَرا که می بخشد؟) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا رسول زاده
481
+3
6 مناجات با خدا -(گره افتاده در کارم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
وحید زحمتکش شهری
411
7 غزل مناجات با خدا -(وقتی وجودِ گُل بدونِ خار ممکن نیست!) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا رسول زاده
198
--1
8 غزل مناجات با خدا -(تو غصّه خوردی، ما که غَمخواری نکردیم!) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا رسول زاده
224
+4
9 غزل مناجات با خدا -(باز روگرداندم از تو، باز رو دادی به من) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد حاج غلامرضا سازگار
429
+4
10 بسم رب النور -(مخلوق خدا قيمت اگر ميگيرد) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
علی اکبر لطیفیان
310
+1
11 غزل مناجات -(کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد حاج غلامرضا سازگار
319
+2
12 ایمان به حضور خدا -(ای دل به خدا سپرده از روز نخست) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد محمد جواد غفورزاده
112
13 رباعی شعر توحیدی -(هر خسته دلی،‌ که نفس سرکَش دارد) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد محمد جواد غفورزاده
161
14 یا ربّ یاربّ یاربّ -(آنانکه وقت مرگ دم از آبرو زدند) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
سید پوریا هاشمی
233
15 مناجات با خدا و عرض توسل به امام حسین -(شب طولانی هرسال زمان بیشتر است) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
قاسم نعمتی
354
+3
16 یا رب -(ای آنکه دوای دردمندان دانی) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
ابوسعید ابوالخیر
307
+2
17 مناجات با خدا -(دیگه فرصتی نمونده) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
یوسف رحیمی
280
+1
18 مناجات -(آنقدر کردم دعا امّا دریغ از حاجتی!) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
هستی محرابی
258
+3
19 یا کریمُ یارب -(بخر ای یار گریه های مرا) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
سید پوریا هاشمی
632
+1
20 من حر توبه کار حسینم، مرا ببخش با صدایی میثم مطیعی -(چندی ست از مسیر الهی جدا شدم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
محمد شکری فرد
355
+1
21 دوباره وقت وداعه با نوای میثم مطیعی -(دیگه فرصتی نمونده) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
یوسف رحیمی
198
22 قل هوالهو -(کِی می‌شود که از ما تنها خدا بماند) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
حسن لطفی
225
23 غزل مناجات با خدا -(تا شدم دور از حریم تو بلایم شد زیاد ) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا رسول زاده
397
24 بنده ی فراری -(من عبد روسیاهم ، شرمنده غرق آهم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
481
+4
25 غزل مناجاتی غرق سیئات -(کمتراگر زخارم ،یاواسع المغفره) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
227
26 شعله ی آه -(آمدم یک باردیگر باز هم راهم بده) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
440
27 غزل مناجاتی پرتونگاه -( یارب به اشک و.شعله ی آهم نگاه کن ) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
249
+1
28 غزل مناجاتی بنده ی بیمار -(منم غریبه ی تو و، توهستی آشنای من) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
190
29 غزل مناجاتی طوفان گناه -(یارب زکرامات تو شرمنده شدم من) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
247
30 غزل مناجات چاه گناه -(عمری است که درچاه گناه افتادم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
303
+2
31 مناجات زادراه -(برحال من ای خالق یکتا نظری کن) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
204
+2
32 غزل مناجاتی شکوفه های دعا -(وقتی شکوفه های دعا باز می شود) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
استاد سید هاشم وفایی
142
33 مناجات شب جمعه -(امشب که در نزدیکیِ آن بارگاهم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
هستی محرابی
306
34 مناجات با خدا -(نمانده است مرا آبرو به قدر پشیزی) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
سید علیرضا شفیعی
190
35 مناجات با خدا -(خبر رسید اثر کرده گریه ی سحرم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
سید علیرضا شفیعی
205
36 مناجات -( دستم بگیر خدایا که خسته از خویشم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
وحید زحمتکش شهری
488
37 وداع با ماه شعبان -(َاسْمَعْ دعایی با تو در دل حرفها مانده) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
مهدی رحیمی زمستان
181
+1
38 مناجات با خدا -(می‌شود هر روز جرم و اشتباهم بیشتر) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا باقریان
390
39 مناجات با خدا -(ای نفس بردی آبرویم را چه راحت) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا باقریان
274
40 زمزمه مناجات با خدا -(غَرقِ گُناهم بِنما نِگاهَم من روسیاهم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
سید محسن سادات خلردی
404
+1
41 زمزمه مناجات با خدا -(پناهِ من ، اِله من ، با اینهمه جُرم و تَباهی) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
سید محسن سادات خلردی
291
+2
42 زمزمه مناجاتی -( مونده ام از هر کجا رو میزنم به خدا) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
حسن کردی
375
+1
43 مناجات -(یا حبیبی یک نظر ما را که ما بیچاره ایم) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
هستی محرابی
353
+1
44 (غزل)بدم ولیک خدایا ببخش یا الله اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
محمود اسدی
251
45 (غزل)تو هستی آشنای من اجرنا یا مجیر اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
محمود اسدی
301
46 مناجات با خدا -(شده ام بنده ی شیطان الهی العفو) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
وحید زحمتکش شهری
383
47 زمزمه مناجات با خدا -(بیچاره تر از من نداری ای خدا) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
امیرحسین سلطانی
364
+1
48 مناجات -(کاش سمتِ روشنی پَر وا کنیم!) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
هستی محرابی
199
49 مناجات -(شبی که در هوایت پَر کشیدم!) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
هستی محرابی
217
50 مناجات با خدا -(درحریمت دعوتم من) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا یعقوبیان
260