مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های وفات حضرت معصومه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 اشعار شهادت حضرت معصومه (س) -(نه که تنها محضرت سائل فراوان آمده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علیرضا خاکساری
49
2 اشعار شهادت حضرت معصومه(س) -(ای اقیانوس ها سرچشمه ی آن رود چشمانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حامد خاکی
47
3 اشعار شهادت حضرت معصومه(س) -(مریمِ قبیله ی خُـدا ، سلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمد قاسمی
29
4 اشعار شهادت حضرت معصومه(س) -(آقا سلام خواهرتان روبراه نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجید تال
28
5 شعر روضه حضرت معصومه(س) -(در راه که می آمدی خوشحال بودی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حامد خاکی
44
6 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(یوسف چرا به گوشه‌ی کنعان نمی‌رسد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا باقریان
42
7 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(گرچه سیاهْ لشکر معصومه ایم ما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علیرضا وفایی
31
8 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(دختر و خواهر امامت بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا باقریان
30
9 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(اگر چه درد ... اگر چه هزار غم داریم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
ابراهیم زمانی
50
10 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(از نفس گرچه خواهر افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
سید حجت بحرالعلومی طباطبایی
58
11 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(باز هم رو بر این در آوردم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حاج علی انسانی
51
12 شعرشهادت حضرت معصومه(س) -(حیا به دست تو آموخت دلبری ها را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علی فردوسی
59
13 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(با اینکه به چشمت رخ دلدار ندیدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علیرضا درودیان
39
14 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(هم آفتابی و هم سایه بر سرم داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عظیمی
50
15 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(تا که هر دفعه دلم از دست این و آن شکست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمد جواد شیرازی
61
16 اشعار شهادت حضرت معصومه(س) -(تو به شهر ِ غریبه آمدی و ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
سید پوریا هاشمی
57
17 اشعار شهادت حضرت معصومه(س) -(خواهر شدن یعنی،بلا بر جان خریدن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
قاسم نعمتی
105
18 اشعار شهادت حضرت معصومه(س) -(سوارِ ناقه شدی رویِ ناقه مَحمل بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسین ایمانی
67
19 شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(اگر چه سنگ صبور برادرش باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن کردی
48
20 پیش دم مظلوم و دودمه وفات حضرت معصومه (س) -( مولاتنا اخت الرضا شفیعه روز جزا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
قاسم نعمتی
140
21 سفر ناتمام -( منزل به منزل رو بسویت رهسپارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
اسماعیل تقوایی
822
22 حضرت معصومه (س) -( دلخسته از فراغم یارب رسان رضا را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
جواد کلهر
297
23 وفات حضرت معصومه(س) -( گل باغ ولا غرق شور و نوا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
جواد کلهر
365
+2
24 حضرت معصومه سلام الله علیها -( دختری از تبار فاطمه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسین رئوفی
297
25 شهادت حضرت فاطمه ی معصومه سلام الله علیه -( می داد جان و بر لبش ذکر رضا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسین رئوفی
310
26 اشعار شهادت مظلومانه حضرت فاطمه معصومه(س) -( شبیه حضرت زینب که دست بسته نبود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
سید پوریا هاشمی
419
27 حضرت_معصومه(س)مدح -( بده مژده بر دشت خشک گلوها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمد جواد شیرازی
389
28 وفات حضرت معصومه (س) -( سلام من به تو ملیکه ی قم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
674
29 وفات حضرت معصومه (س) -( تو روضه هاش دل آرومه ، از زیارت که محرومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
835
30 وفات حضرت معصومه (س) -( هر کی دیده مزار قم و ، به حریم تو راغب میشه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
619
+1
31 وفات حضرت معصومه (س) -( کجایی ای برادر من ، ای نور چشمای تر من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
733
32 سفرناتمام -( ترک مدینه کرده ام تاکه رسم به کوی تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
اسماعیل تقوایی
592
33 حضرت معصومه(س)شهادت -( ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجید تال
765
34 حضرت معصومه(س)مناجات -( کرم ازدست تو ای دست عطا میچسبد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمد حسن بیات لو
840
35 حضرت معصومه(س)مدح -( خورشیدِ نجیبِ آسمان٬ معصومه(س) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرضیه عاطفی
622
36 حضرت معصومه(س)شهادت -( هم غمِ اشک دو خواهر ، دو برادر راکشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
655
37 حضرت معصومه(س)مناجات -( هر زمانی دل، میان سینه ام گم میشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
نوید اطاعتی
727
+1
38 حضرت معصومه(س)شهادت -( چشم هایش نشر دین ، تبلیغ آیین میکند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علیرضا خاکساری
642
39 حضرت معصومه(س)شهادت -( خیمه گاه این بار در قم بود، مقتل طوس بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مهدی رحیمی
612
40 حضرت معصومه(س)شهادت -( ای سایه ی بالاسر خواهر، برادر! ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
 علی اکبر لطیفیان
661
41 حضرت معصومه(س)شهادت -( ماییم گدای حضرت معصومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود مربوبی
696
42 حضرت معصومه(س)مناجات -( هرلحظه لحظه با نفست خو گرفته ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود یوسفی
568
43 حضرت معصومه(س)شهادت -( دل شده راهی دوباره سوی قم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمد حسین رحیمیان
639
+1
44 حضرت معصومه(س)شهادت -( ای رئوفه که در تمام سفر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود ژولیده
592
45 حضرت معصومه(س)مدح -( بس در حرم تو سوز و آهم دادند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود ژولیده
589
46 حضرت معصومه(س)شهادت -( دیده بر راهم و با گریه کمی آرامم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
قاسم نعمتی
609
47 حضرت معصومه(س)شهادت -( گرچه از دوریِ برادر خود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن لطفی
508
+1
48 حضرت معصومه(س)مناجات -( امشب رهم فتاده چو سایل در این حرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
قاسم نعمتی
519
49 حضرت معصومه(س)شهادت -( معصومه دور از حرم و خانه جان سپرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
ولی الله کلامی زنجانی
537
50 شعر توسل به حضرت فاطمه معصومه (س) -( امشب دوباره مرغ غزلخوان تو منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمد جواد شیرازی
1439
+1