مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های وفات حضرت زینب کبری (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 بوَد یا اخا لحظه ی آخرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود اسدی
27
2 مصيبت حضرت زينب سلام الله عليها -(اختر بُرج حيا زهرۀ زهرا زينب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
حاج محمد رونقی مازندرانی
13
3 سهم پدر -(گر اينهمه از صبر ثمر داشته زینب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
علی شهودی
16
4 زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها -(اسیر درد غربتم حسین من بیابیا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
صادق تائب
20
5 زمزمه -(بیا ببین ای ماه تابانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود اسدی
17
6 (زمزمه)از کوچیکی من چه سختی هایی کشیدم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود اسدی
20
7 زمینه وفات شهادت گونه ی حضرت زینب کبری سلام الله علیها -(ام المصائبم خدای دردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیرحسین سلطانی
9
8 زمینه حضرت زینب سلام الله علیها به سبک(یادگار کربلایم) -(پرچمدار کربلایم زینبم من زینبم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیرحسین سلطانی
14
9 سبک زمینه وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها -(یه سال و نیمه بعدت عزا گرفته زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیرحسین سلطانی
7
10 دو بند سبک واحد سنگین وفات شهادت گونه ی حضرت زینب سلام الله علیها -(پیرهن خونیتو میبوسم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیرحسین سلطانی
8
11 یا حضرت زینب -(ای امید همه. دختر فاطمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
17
12 یا زینب -(ما همه نوکر دربار حسین و زینب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمد حسین رحیمیان
18
13 نوحه شهادت حضرت زینب سلام الله علیها -(ای حامی مکتب مدد،ای یاورِ مذهب مدد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیر عباسی
11
14 شهادت حضرت زینب سلام الله علیها -(عالم شد عزاخانه رفتی تو به ویرانه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
13
15 شهادت حضرت زینب سلام الله علیها -(روز ازل شد اینگونه قسمت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
11
16 حضرت زینب سلام الله علیها (زمزمه شور ) -(خواهر تو اسیر شد به دست عدو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
13
17 متن شعر شهادت حضرت زینب سلام الله علیها -(خیزران آمد و بر مهبط یارب زده شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مهدی رحیمی زمستان
12
18 حضرت زینب (سلام الله علیها) شهادت -( عـــزیز و دختر شیر خدایــــم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رسول میثمی
10
19 نوحه وفات حضرت زینب سلام الله علیها -(دگر بار سفـــــر بستم بــــــرادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رسول میثمی
14
20 ذکر مصائب شهادت حضرت زینب سلام الله علیها -(یادم نرفته است که من روی تلّ و او) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیر عظیمی
13
21 حضرت زینب(سلام الله علیها)- شهادت -(نور زهرا مآب، یا زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیر عظیمی
13
22 یازینب کبری أدرکني -(تمام سال را با حالِ جنجال) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مرضیه عاطفی
16
23 نذر وفاتِ شهادت گونهٔ اسطورهٔ ایثار و وقار حضرت زینب سلام ٱلله علیها -(از برکت و از رأفتِ أمّ ٱلمصائب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مرضیه عاطفی
11
24 متن شعر و نوحه رحلت حضرت زینب(س) -(رفته از دار دنیا نور چشمان زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
9
25 متن شعر و نوحه رحلت حضرت زینب(س) -(دوباره ماتم عظما به پا شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
14
26 متن شعر و نوحه حضرت زینب(س) -(ام المصائب زینب رفته از دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
13
27 متن شعر و نوحه رحلت حضرت زینب(س) -(در سینه ام غم دارم امشب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
11
28 احمد نسب -(تو نور خدای لایزالی زینب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
14
29 یا زینب -(از کودکیم گدای تو یا زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
10
30 نور خدا -(تو نور خدای سرمدی یا زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
13
31 حامی دین -(تو حامی دینی، استقامت داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
9
32 متن شعر رحلت حضرت زینب سلام الله علیها -(دختر زهرای اطهر زینبم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
16
33 متن شعر رحلت حضرت زینب سلام الله علیها -(ای گلبن باغ ولا. نور دل خیرالنسا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
رضا یعقوبیان
8
34 زمينه شهادت حضرت زينب س -(يك سال و نيمه كه من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیر حسین الفت
12
35 زمينه شهادت حضرت زينب س -(اي سالارم - دل بي تابم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
امیر حسین الفت
13
36 شعر زمينه شهادت حضرت زينب سلام الله عليها -(تو يه شب باروني ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
عباس میرخلف زاده
13
37 زمينه شهادت حضرت زينب سلام الله عليها -(پير شدم تو اين يه ساله و نيمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
عباس میرخلف زاده
11
38 شعر هروله ، شور حضرت زينب سلام الله عليها -(عالمه ي بلا معلِّمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
عباس میرخلف زاده
14
39 شعر سنگين شهادت حضرت زينب سلام الله عليها -(يه سال و نيمه كه دلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
عباس میرخلف زاده
13
40 شور حضرت زينب سلام الله عليها -(اسميكه از قديم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
عباس میرخلف زاده
16
41 زمينه شهادت حضرت زينب سلام الله عليها -(عزا گرفت آسمون ، واي واي واااي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
عباس میرخلف زاده
10
42 زمزمه ، روضه ، زمينه حضرت زينب سلام الله عليها -(اسير ميبينم ، گريم ميگيره ....) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
عباس میرخلف زاده
12
43 متن شعر شهادت حضرت زینب سلام الله -(زینب که بود ؟ واژه برایش نیامده‌است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
حسن لطفی
12
44 السلام علیکِ یا زینب کبری سلام الله علیها -(با زبانی پُر گلایه مقتلم تحریر شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
قاسم نعمتی
10
45 سبک مادر خزون شده بهار زینب زمزمه روضه حضرت زینب سلام الله علیها -(حسین- زمان رفتنم رسیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
قاسم نعمتی
17
46 زمینه حضرت زینب(س) -(شده وقت رفتن من ای همه هستم کجائی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
قاسم نعمتی
17
47 نوحه زمینه حضرت زینب (س) -(ای آسمون خون گریه کن -زینب غریبه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
قاسم نعمتی
14
48 (شور و زمزمه)بیا ببین که یا اخا ز پا فتاده ام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود اسدی
45
49 وفات حضرت زینب(س)دختر زهرا و علی السلام -(دختر زهرا و علی السلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مرتضی محمودپور
103
+1
50 (زمزمه)ای یار و یاورم عزیز مادرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود اسدی
49