مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت معصومه (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر میلاد حضرت معصومه -( که در دامان پاکش فرزندانی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مرتضی محمودپور
198
2 متن میلاد حضرت معصومه -( اول سلام و عرض ارادت به محضرت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مرتضی محمودپور
267
3 شعر میلاد حضررت معصومه -( از دست پر کرامتتان روز و شب پرم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مرتضی محمودپور
227
4 شعر تولد حضرت معصومه -( آبروی عرش داور حضرت معصومه‌است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مرتضی محمودپور
193
5 شعرو لادت حضرت معصومه(س) -( هر جا که صحبت تو و ایمان چشم توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
حسن کردی
219
6 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( قداره کشی آمد و سرزیر عبارفت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
سید پوریا هاشمی
176
7 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( هر سحر پیش از اذان جبریل با پَر رُفته است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمد قاسمی
201
8 شعر ولادت حضرت دمعصومه(س) -( چون ذوالفقارِ حضرتِ معصومه‌ایم ما ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
حسن لطفی
149
9 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( عـرفه تا حـرم از سمتِ نجـف خـواهم رفت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
حسین ایمانی
190
10 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( بـی قـرارِ زیـارتـم بی بی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
حسین ایمانی
139
11 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( کاش میشد عمر زینب چون تو طی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مجتبی صمدی شهاب
159
12 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( بَه که سلطان چه خواهری دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
عماد بهرامی
195
13 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( اگرچه بعد برادر به سینه ات غم هست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
سید پوریا هاشمی
155
14 شعر مدح حضرت معصومه(س) -( هم به جان خسته ی زینب، ببخش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مهدی جهاندار
252
15 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( پابوسی سلطان مشهد را طلب داریم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمد قاسمی
153
16 شعر ولادت حضرت معصومه(س) -( شکر حق سیلی نخوردی، چادرت خاکی نشد... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمدرضا رضایی
129
17 اشعار ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) -( امشب دوباره پر شده دور و بر سلطان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
علیرضا خاکساری
211
18 اشعار ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) -( ماتَم گرفتَم آه! "بیت النور" میخواهم! ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محسن کاویانی
173
19 اشعار ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) -( اهل بیتم به فدای پدر و مادرتان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
213
20 اشعار ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) -( صدا صدای تپش های قلب باران است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
رضا قاسمی
196
21 اشعار ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) -( فدای آن همه احساس های خواهری ات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
ابراهیم لالی
217
22 حضرت معصومه(س)ولادت -( چیست جان، جان نثار معصومه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمود ژولیده
203
23 حضرت معصومه(س)ولادت -( از خاک در عشق تیمم گیرید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
استاد سید هاشم وفایی
198
24 حضرت معصومه(س)ولادت -( ای روزهای تار ای شب های دور از ماه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمد بیابانی
195
25 حضرت معصومه(س)ولادت -( حکم کردند که بی عشق نفس مذموم است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
موسی علیمرادی
189
+1
26 حضرت معصومه0س)مدح و ولادت -( شجر نور، نوبر آورده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
استاد حاج غلامرضا سازگار
215
27 حضرت معصومه(س)ولادت -( شب شب خوشحالی بی وصف کوثردارهاست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مظاهر کثیری نژاد
210
28 حضرت معصومه(س)ولادت -( یزدان به بشر آینه ای انور داد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
استاد سید هاشم وفایی
189
29 اهل بیت(ع)دهه ی کرامت -( ذیقعده نَه یک دهه کرامت دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمود ژولیده
195
30 دهه ی کرامت -( ایران که بهشت در دل قم دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
استاد سید هاشم وفایی
218
31 فاطمه ثانی -( ماه ذیقعده شده ماه تمام آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
اسماعیل تقوایی
385
32 شعری در مدح حضرت معصومه (س) -( باغ حرم تو گلشن رضوان است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
استاد سید هاشم وفایی
445
+1
33 ذیقعده -( ذیقعده که می رسد دلم شاد شود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
اسماعیل تقوایی
1158
+1
34 سبک سرود ولادت حضرت معصومه(س) -( سحرامام رضا، بال وپرامام را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
1274
+1
35 روز دختران -( روزی که روز دختران است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
اسماعیل تقوایی
1546
36 آغاز خوش -( معطر شد مه ذی قعده در آغاز با عطری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
اسماعیل تقوایی
1765
+5
37 اشعار ولادت حضرت معصومه (س) به همراه سبک-سرود -( کاش میشد منم بشم کبوتر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
علی صمدی
2294
+1
38 اشعار ولادت حضرت معصومه (س) به همراه سبک-سرود -( چشمامو می‌بندم خودم و تو قم می بینم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
رضا رسولی
1930
+3
39 فاطمه معصومه (س) -( اولین بیت غزل واره ی ذیقعده تویی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
اسماعیل تقوایی
2369
+3
40 یا حضرتِ معصومه -( خسته از بارِ گُناه، نزدِ شما آمده ام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
سیروس بداغی
2014
+2
41 برای کریمه ی اهل بیت -( حضرتِ معصومه ما را کربلایی می کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
سیروس بداغی
2226
+4
42 بوی دریا در کویر -( ای به مهرت چشمه ی باران اسیر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
فضل الله قاسمی
2275
+5
43 متن اشعار ولادت حضرت معصومه(س) -( همیشه بوده فقط لطف، کار فاطمه ها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
سید حجت بحرالعلومی طباطبایی
4080
+15
44 سرود میلاد ولادت حضرت معصومه(س) با سبک از محمد خرم فر -( شب شب میلاده دل زغم آزاده خنده بزن امشب امام رضاشاده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمد خرم فر
5812
+12
45 اشعار ولادت حضرت معصومه(س) با سبک -( چشمامو میبندم خودم و تو قم می بینم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
رضا رسولی
3580
+6
46 سرود ولادت حضرت معصومه(س)-قم سرخوشه از برکت این مرقد-مظاهر کثیری‌نژاد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مظاهر کثیری نژاد
3811
+4
47 اشعار ولادت حضرت معصومه(س) -( عاصی و محتاجِ ترّحم شدم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
قادر طراوت پور
2846
+3
48 شعر میلاد حضرت معصومه(س) -( امشب از آسمـان، مه انـور رسیده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
استاد سید هاشم وفایی
3200
+7
49 شعر مدح و ولادت حضرت معصومه(س) -( بانوی واجب السلام ، سلام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمود ژولیده
3564
+5
50 اشعار ولادت و مدح حضرت معصومه(س) -( هدایت می‌وزد از مکتب توحید چشمانت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
رضا اسماعیلی
2215
+5