مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت فاطمه زهرا(س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(منصورۀ حق یکتادی فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مژده اردبیلی
30
2 متن شعر ترکی سلام بر حضرت زهرا سلام الله علیها -(سلام فاطمه ای مادر امامت و عشق) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
کربلایی فخرالدین اسکندری
27
3 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(گوهر تابان رحمت شافع یوم جزا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد علی مصیبی
27
4 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(ای وفا گنجینه سی نو گل طاها) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
ابوالفضل عباسی معروفان
32
5 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها فارسی و ترکی -(ای گل باغ ازلی- نور چشمان علی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
احمد پوریا
33
6 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) بحر طویل - دکلمه -(چولقیوب عالمی بیر نور منوّر) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی نوروزی (نوین)
23
7 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) -(ایلوب جهانی روشن نور جمال زهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد افکاری سردرودی
25
8 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) -(البشارت اهل جهان) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا محمدی
27
9 متن شعر مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) فارسی ترکی -(یاران بشارت ، مام امامت) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج روح الله رمضانی
21
10 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) -(عالم امکانه بیر مولود بی همتا گلیر ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی شهودی
21
11 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) -(ای بضعۀ پیغمبر یافاطمةالزهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی پور آقا
18
12 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(کیمدی زهرا مدحی سیغماز عالمین قاموسینه ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا ماه پری زنجانی
19
13 متن شعر مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) فارسی و ترکی -(ای عاشقانِ خسته دل) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرتضی اسکندری
27
14 متن شعر ترکی مدح صدیقه طاهره (س) -(بزم عرفاندی بورا عشق و تولّا سوزی وار) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
سید تقی سیفی اردبیلی
27
15 شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(ای بیان خلق و خلق و منطقی منشور نور) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد عابد
23
16 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(آسمان عصمته ناموس اکبر فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
22
17 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(کیمدی زهرانورذات کبریانون مظهری) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج روح الله رمضانی
16
18 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت زهرا (س) -(کوکب صبح ازل برج عشقه چاتدی ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد علی مصیبی
21
19 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت زهرا (س) -(گشته تابان به سما ماه بی قرینه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج افشین بابک
17
20 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت زهرا (س) -(مژده شیعه آمده فاطمه به دنیا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج داود بیدق داری
16
21 متن شعر ترکی در شأن حضرت زهرا (س) -(وصفه گلمز عالمده شان و جلال زهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج علی زلفی تبریزی
21
22 متن شعر میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها فارسی ترکی -(تویی مه انورم) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
48
23 متن شعر مدح و میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها ترکی و فارسی -(مژده محبان قادر سبحان خالق انس و جان) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی مظفری
16
24 متن شعر مدح و میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها ترکی و فارسی -(شیعه بشارت باغ رسالت وه چه شکوفا شد) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی مظفری
26
25 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(سن عالمه محورسن یافاطمة الزهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
میرزا حسین کریمی مراغه ای
28
26 شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(قلمله وصف اولا بیلمز کمالی زهرانین) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم آذر زنجانی
18
27 متن شعرترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(فخر النساء زهرا زهرا زهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج غلامرضا هادی اردبیلی
38
28 شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(شب میلاد زهراده فلک ملک سرور اولدی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
ولی الله کلامی زنجانی
31
29 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) -(مژده ایا اهل جهان) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا محمدی
20
30 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) گریز به قتلگاه -(بو گئجه وجده گرکدور هامی دنیا گلسون) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم خالق فکری
24
31 مدح حضرت صدیقه ی کبری فاطمه ی زهرا سلام الله علیها گریز به قتلگاه -(کیمدی زهرا عشق پاکی قلبی میزان ایلیر) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
احمد پوریا
21
32 شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(زینت بزم عرفان زهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج حسین غفاری
28
33 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(ای نور عشق خدا زهرا زهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج علی پور علی
39
34 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(کون ومکاندا فاطمه دور خیرةالنساء) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم محمد امیدی
23
35 میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(بوته گل آچوب یاران واردی لطف شایانی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
15
36 میلادیه حضرت زهرا (س) فارسی ترکی -(زهرا قدم قویوبدی بو جهانه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرتضی اسکندری
27
37 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(گلدی دنیایه زکیه بیت حق دردانه سی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
34
+1
38 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(عرش اعظمدن ملائک فرشه گلدی دسته دسته) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج علی زلفی تبریزی
37
39 شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(بزه نوب کهکشان عشق) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج حسین غفاری
35
40 میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها ترکی و فارسی -(زهرا اولدی آنادان - مبارکدی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رحیم فیضی
26
41 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(عالم خلقت گوزلی گوزلیم فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مژده اردبیلی
56
42 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(فخر آدم فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج علی پور علی
45
43 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) لالایی حضرت خدیجه (س) -(لطف ایدوبدی معبود ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
22
44 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(السلام، ای هر ایکی دنیایه زینت فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم علمدار ماهر باکوئی
144
+1
45 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) به سبک : تصنیف مرغ سحر (ماهور) -(فاطمه گلدی جهانه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج داود بیدق داری
121
46 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) به سبک : ایران ای سرای امید ... -(دنیایه دولوب زمزمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا محمدی
68
47 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) به سبک : ایران ای سرای امید ... -(دنیایه دولوب زمزمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا محمدی
43
48 متن شعر ترکی بمناسبت روز مادر و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها -(قاباقجا حمد ائدورم اُول خدانین عشقینده ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
سیدبشیر حسینی میانجی
86
+1
49 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها فارسی ترکی -(لطف ائتدی حق داور/دنیایه گلوب کوثر) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج داود بیدق داری
69
50 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) لالایی حضرت خدیجه (س) -(الله ایدوب عنایت ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
57