مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 جناب علی اکبر(ع) جنازه‌سی اۆسته جناب سکینه دیلیجه نوحه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3287
+2
52 حضرت علی اکبر(ع) شهادتی حضرت سیّدالشهداء (ع) دیلیجه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3129
+2
53 شام خرابه‌سینده حضرت رقیه (س) نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
4455
+2
54 حضــره‌ت-ی-علـــی اصغـــــر (ع) نؤوحـه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3235
+2
55 حضره‌ت-ی-ابوالفضل (ع)ین عاشورا گۆنۆنه عایێد بیر نؤوحه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3236
+3
56 نوحه محرم ( کلامی زنجانی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
12184
+67
57 یا حسین ادر کنی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3998
+4
58 حضرت علی اصغر نوحه‌سی امام‌(ع)ین دیلیجه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3630
+3
59 جناب مسلم اۇشاقلارێنێن احوالاتی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2829
+1
60 اۇممید-وْ-سقـای-ی-حَـرم، ابـالفضـل اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3044
+1
61 قافله غم اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2514
+1
62 یا حۆسئین آدێن فداسی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2613
63 علی اصغر شهید اوْلاندان سوْرا ایمامێن حالی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2545
+2
64 خانێم زینب قارداشێنا نوحه دئییر اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2083
65 بۇرا منه وطندی زینب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2530
+3
66 بۇرا نئینوادی زینب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2833
+6
67 نوحه زینب زینب حاج سلیم موذن زاده به همراه دانلود اشعار ترکی
امام حسین (ع)
155980
+3143
68 ای باتدی صوبح آچیلدی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
6856
+18
69 صاحب وقار عباس اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3104
+4
70 نوحه استمداد جناب مسلم (ع) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3058
71 عاشورا گۆنۆ رجزی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2793
+2
72 حضرت علی اصغر نوحه سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2761
+1
73 نوحه حضرت علی اصغر اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3008
+1
74 حضرت علی اصغر نوحه سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
8125
+13
75 علی اصغر نوحه سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3434
+2
76 چند شعر کوتاه ترکی در مورد محرم اشعار ترکی
امام حسین (ع)
24670
+39
77 ای بلالی زینب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2400
78 عزا آیی (ماه عزا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2458
79 نوحه شروع محرم اشعار ترکی
امام حسین (ع)
7347
+5
80 حسینین یاسی باشلاندی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3176
81 مسلم بن عقیل اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2844
82 کربلا زهراسی زینب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2267
+1
83 تشت گذاری نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2924
+4
84 گینه ماه-ی-ماتم اوْلدۇ اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1754
+1
85 امام حسین (ع) کاروانی کربلایه یئتدی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2684
+1
86 حسینین عزاسی تازه‌له‌ندی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1766
87 محرم باشلانماسێ ( ای شیعه لر بو آیدا گویله ر حسینه آغلار) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2679
+3
88 تشت قویما نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1626
+1
89 سس دۆشدۆ اهل-ی-عاله‌مه ماه-ی-عزا گلـدی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1797
+1
90 گینه ماه عزا گلیر - کلامی زنجانی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1831
+1
91 محرم باشلانماسێ نؤحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2376
+1
92 حضرت رقیه (س) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1831
93 مرثیه ای از استاد شهریار اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2510
+5
94 مسلم اۇشاغلارێنێن نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1680
95 حضره‌ت-ی-ابوالفضل شجاعه‌تی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2649
--1
96 نوحه حضرت ابوالفضل (ع) - 2 اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3582
+6
97 نوحه استمداد حضرت ابوالفضل (ع) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3207
+3
98 نوحه حضرت ابوالفضل (ع) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3091
99 حضرت زینب نوحه سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2181
+1
100 عاشورا گئجه‌سینده حضرت ابوالفضل (ع)‌ین احوالاتی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2852
+3