مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(مهر دل آرایی نوگل طاهایی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
17
2 ذکر و شعاریمدور حسین ... -(هر زماندا دم به دم یا لیتنا عطشانی ام ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
موسی آقایی اردبیلی
19
3 ترکیب بند در شهادت حضرت امام حسین (ع) در 15 بند -(چوخ گناه ایلمشوخ دهرده سرگردانوخ ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد حسین کتابچی
6
4 گریز به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت علی اصغر (ع) -(نه طبع نکته سنج و سخن دان گتورمشم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
8
5 شعر ترکی زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت علی اکبر (ع) -(گوزل اوغلوم اکبر ، تراب اوسته یاتما) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
68
6 در آرزوی کربلا -(ائتدوم حسین مزارینی چوخ ایللر آرزو) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم صراف تبریزی
191
+1
7 عرض ادب به محضر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام گریز به حضرت علی اصغر علیه السلام -(عشقوندن حسین ؛ حکم بقا عالم آلوبدی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
134
8 گریۀ انبیا و اولیا بر غریب کربلا -(کرب و بلا غمینده ازل آدم آغلادی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
119
9 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(مژده ویرون عالمه سرور گلوب) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
83
10 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(حسین نگار من) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
92
11 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام حسین (ع) -(به کوی صفا جانانه آمد) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
54
12 متن شعر ترکی ولادت امام حسین علیه السلام -(ای جلوه ده آئینه ی انوار تعالی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
61
13 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای گل زیبا یار مه سیما) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
62
14 مدح حضرت امام حسین علیه السلام -(رمز محبت یا حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
76
15 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل باصفا حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
38
16 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل زهرا مهر ولا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
43
17 میلادیه سرداران کربلا ( امام حسین ، حضرت ابوالفضل و امام سجاد علیهم السلام ) -(ویر دل و دلدار خبر دلبر جانان گلور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا ماه پری زنجانی
61
18 استغاثه محضر ابی عبدالله الحسین (ع) -(الده قلم دیلده محن ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
71
19 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(جهان دونوب جنانه) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
35
20 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(زِ مقدم پاک تو - شد جهان منوّر) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رحیم فیضی
40
+1
21 شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای ملک سیما حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
یوسف معزی
48
22 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گهوارده یات آغلاما لایلای حسینیم) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج بیوک آسایش
51
23 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(تو عزیز عالمینی از همه خوبان سری) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
34
24 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل ای دل شور و غوغایه حسین ابن علی گلدی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
41
25 متن شعرترکی میلاد امام حسین علیه السلام -(گلوب حیدر بالاسی/عالم و آدم آقاسی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مهدی عبادی
121
+1
26 میلادیه امام حسین (ع) -(جشن و شادی شده بر پا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا ماه پری زنجانی
45
27 مدح و میلادیه امام حسین (ع) -(دیل آچوب طبعیم گلیب گفتاره اقرار ائیلیوب ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
قابل منصوری نژاد
53
28 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(سوم شعبان شعبان گلدی بشارت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا محمدی
40
29 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(قویدی قدم عالمه سرور خوبان حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
75
30 مدح و توسل به حضرت امام حسین (ع) -(ای شاه شهیدان که شه کرب وبلا سن) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
83
31 میلاد باسعادت امام حسین علیه السلام -(گلدی گل باغ جنت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی رحیم شایان
38
32 متن شعر ترکی میلاد امام حسین علیه السلام -(مژده ای اهل ولا سوم شعبان گلدی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج روح الله رمضانی
56
33 ..حسینون عشقینه -(جهانی خلق ائدوب خدا فقط حسينون عشقينه ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
میرزا حسین کریمی مراغه ای
50
34 میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(عرش اعلاده سسلنور ملائکه بو مطلبی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
35
35 متن شعر مدح و میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(مهر دل آرایی نوگل طاهایی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
37
36 مدح و میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(ساقی میخانه دیئر -یاحسین یاحسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
45
37 متن شعر ترکی عرض ارادت به امام حسین علیه السلام -(ای دوداقی روح مسیحا مسیحا حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
عسگر شاهی زاده اردبیلی
82
38 متن شعر ترکی مدح حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام گریز به قتلگاه و جبرئیل_درقتلگاه -(ای کریم ابن کریم عالم امکان حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
امین جوانمرد
52
39 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ماه نبی پور علی شمس هدایت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
37
40 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ماه درخشان حسیندور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
یوسف معزی
40
41 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای دلبریم تاج سریم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی نوید آسال اردبیلی
41
42 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(شب میلاد ثارالله مبارک یا رسول الله) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
71
43 متن شعر میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(از عطر و بویت شده عالم گلستان) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
52
44 متن شعر ترکی میلادیه امام حسین (ع) -(شهریار عشق و عرفان) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مژده اردبیلی
42
45 میلاد حضرت امام حسین(ع) -(گوز آچدی عالمه زهرایه نورعین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج اصغر فرشچی
34
46 شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(قویدی دنیایه قدم حضرت زهرا گوزلی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی رحیم شایان
34
47 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(ساقیا دولاندیر دولاندیر صفا باده سین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
39
48 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(تا گل جمالون ای گلِ طاها عیان اولوب) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
29
49 متن شعر میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(گشته منور خانه زهرا از گل روی حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
37
50 متن شعر ترکی مدح حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(دنیاده منیم سرور و سالاریم حسیندی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
58
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد