مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 در آرزوی کربلا -(ائتدوم حسین مزارینی چوخ ایللر آرزو) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم صراف تبریزی
39
2 عرض ادب به محضر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام گریز به حضرت علی اصغر علیه السلام -(عشقوندن حسین ؛ حکم بقا عالم آلوبدی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
40
3 گریۀ انبیا و اولیا بر غریب کربلا -(کرب و بلا غمینده ازل آدم آغلادی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
29
4 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(مژده ویرون عالمه سرور گلوب) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
36
5 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(حسین نگار من) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
27
6 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام حسین (ع) -(به کوی صفا جانانه آمد) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
17
7 متن شعر ترکی ولادت امام حسین علیه السلام -(ای جلوه ده آئینه ی انوار تعالی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
25
8 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای گل زیبا یار مه سیما) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
27
9 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(شمع شبستانیم حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
18
10 مدح حضرت امام حسین علیه السلام -(رمز محبت یا حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
36
11 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گُل دامان زهراده بو خوش شبنم مبارکدور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
16
12 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل باصفا حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
13
13 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل زهرا مهر ولا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
20
14 میلادیه سرداران کربلا ( امام حسین ، حضرت ابوالفضل و امام سجاد علیهم السلام ) -(ویر دل و دلدار خبر دلبر جانان گلور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا ماه پری زنجانی
31
15 استغاثه محضر ابی عبدالله الحسین (ع) -(الده قلم دیلده محن ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
24
16 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(جهان دونوب جنانه) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
13
17 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(زِ مقدم پاک تو - شد جهان منوّر) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رحیم فیضی
19
18 شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای ملک سیما حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
یوسف معزی
19
19 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گهوارده یات آغلاما لایلای حسینیم) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج بیوک آسایش
23
20 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(تو عزیز عالمینی از همه خوبان سری) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
9
21 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل ای دل شور و غوغایه حسین ابن علی گلدی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
16
22 متن شعرترکی میلاد امام حسین علیه السلام -(گلوب حیدر بالاسی/عالم و آدم آقاسی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مهدی عبادی
70
+1
23 میلادیه امام حسین (ع) -(جشن و شادی شده بر پا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا ماه پری زنجانی
19
24 مدح و میلادیه امام حسین (ع) -(دیل آچوب طبعیم گلیب گفتاره اقرار ائیلیوب ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
قابل منصوری نژاد
24
25 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(سوم شعبان شعبان گلدی بشارت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا محمدی
21
26 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(تو شاه عشقی تو راه عشقی عزیز زهرا مولا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
21
27 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(عیان مثال قمر شد میان شب عباس) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
22
28 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(قویدی قدم عالمه سرور خوبان حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
45
29 مدح و توسل به حضرت امام حسین (ع) -(ای شاه شهیدان که شه کرب وبلا سن) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
33
30 میلاد باسعادت امام حسین علیه السلام -(گلدی گل باغ جنت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی رحیم شایان
15
31 متن شعر ترکی میلاد امام حسین علیه السلام -(مژده ای اهل ولا سوم شعبان گلدی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج روح الله رمضانی
23
32 ..حسینون عشقینه -(جهانی خلق ائدوب خدا فقط حسينون عشقينه ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
میرزا حسین کریمی مراغه ای
17
33 میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(عرش اعلاده سسلنور ملائکه بو مطلبی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
17
34 متن شعر مدح و میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(مهر دل آرایی نوگل طاهایی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
17
35 مدح و میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(ساقی میخانه دیئر -یاحسین یاحسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
16
36 متن شعر ترکی عرض ارادت به امام حسین علیه السلام -(ای دوداقی روح مسیحا مسیحا حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
عسگر شاهی زاده اردبیلی
42
37 متن شعر ترکی مدح حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام گریز به قتلگاه و جبرئیل_درقتلگاه -(ای کریم ابن کریم عالم امکان حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
امین جوانمرد
18
38 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ماه نبی پور علی شمس هدایت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
12
39 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ماه درخشان حسیندور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
یوسف معزی
14
40 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای دلبریم تاج سریم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی نوید آسال اردبیلی
21
41 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(شب میلاد ثارالله مبارک یا رسول الله) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
27
42 متن شعر میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(از عطر و بویت شده عالم گلستان) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
28
43 شعر ترکی میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(یات گوزیمون نوری یات اوغلوم) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
22
44 متن شعر ترکی میلادیه امام حسین (ع) -(شهریار عشق و عرفان) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مژده اردبیلی
19
45 میلاد حضرت امام حسین(ع) -(گوز آچدی عالمه زهرایه نورعین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج اصغر فرشچی
16
46 شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(قویدی دنیایه قدم حضرت زهرا گوزلی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی رحیم شایان
14
47 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(ساقیا دولاندیر دولاندیر صفا باده سین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
18
48 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(تا گل جمالون ای گلِ طاها عیان اولوب) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
11
49 متن شعر میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(گشته منور خانه زهرا از گل روی حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
18
50 متن شعر ترکی مدح حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(دنیاده منیم سرور و سالاریم حسیندی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
21