مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام باقر (س) -(عالملره تا جلوه لنوب طلعت باقر) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
کربلایی رحیم شایان
25
2 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(ای امام باقر تویی آیت خدایی) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
134
3 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(حجت الهی قدم قویدی بو جهانه) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
107
+1
4 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام محمد باقر (ع) -(دولدوردولا پیمانه نی ساقی منه ویر ساغری) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج اصغر فرشچی
88
5 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(چیخوب گون روشن ائتدی شام تاری) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
244
6 متن شعر مدح حضرت امام محمد باقر علیه السلام فارسی و ترکی -(ای امام همام یا باقر) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
علی شهودی
269
+3
7 متن شعر ترکی مدح حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(امام اهل طریقت خدیو یوم نشور) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج حسین غفاری
60
8 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر (ع) -(بو گجه لطف خدادن بو جهان پر نور اولوب) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج اصغر فرشچی
182
9 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(حضرت زین العبادون ماهر و فرزندی گلدی) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
کربلایی رحیم شایان
73
10 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام باقر علیه السلام -(ای اولان حجّتِ حقِ باهر!) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
63
11 متن شعر مدح و میلادیه حضرت امام باقر علیه السلام فارسی و ترکی -(روشن شد چشم جهان؛ باقر آمد ) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
ودود آذرین خلخال
107
12 شهادت امام محمد باقر (ع) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
3996
+5