مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام رضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(نجمه نون آچدی گوزلی ، گوزونی عالمه مولا رضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
12
2 شعر ترکی شاه خراسان -(آی شانه سینی مست ائلین زلفی پریشان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج داود بیدق داری
11
3 شعر ترکی یا اباالحسن -(ای افتخار کون و مکان یا اباالحسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا صادقی
7
4 شعر ترکی یا اباالحسن -(کیم سائل اولسا ساحتیوه یاابالحسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
8
5 شعر ترکی التجاء به حضرت امام رضا علیه السلام -(ای ایدن خراسانی کربلا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
5
6 شعر ترکی یا اباالحسن -(شهریاریسن شهر یاریده شاه ارتضی یا اباالحسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رحمان جاهدی
11
7 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام یا اباالحسن -(ای جهان خلقتده مظهرِ نورِ ذاتِ حق یا ابالحسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مرحوم عباسعلی شبخیز قراملکی
3
8 یا ثامن الائمه -(ای مایۀ اجلال و شرف خطّۀ طوسه ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مرحوم حاج حیدر خسروشاهی
5
9 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(البشارت گوز آچوب عالم شاهی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
2
10 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(یار مه لقا گلدی، آیت خدا گلدی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حسین فتاحی
3
11 متن شعر ترکی زبانحال زائر حضرت امام رضا علیه السلام -(ذکر لبیمدی نام رضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
5
12 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(برج ولایت ماهی گلوب ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
2
13 شعر ترکی مدح حضرت امام رضا علیه السلام -(دیار طوسیده بیر با صفا حرم واردی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج روح الله رمضانی
1
14 شعر ترکی توسل بر حضرت امام رضا علیه السلام -(من شور عشقی بیر دم یاهودن آلمیشام ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج علی پور علی
2
15 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(مژده میدهد یاران برچمن صبا ( 2 ) ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
1
16 شعر ترکی توسل بر حضرت امام رضا علیه السلام -(ای برج عصمتده ٬ خورشید هشتم ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
1
17 متن شعر ترکی مدح حضرت امام رضا علیه السلام -(ایرانه گوزل جان سن سن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
1
18 متن شعر ترکی مدح حضرت امام رضا علیه السلام -(ایرانه گوزل جان سن سن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
2
19 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(آی شیعه لر آقام گلوب دنیایه ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
12
20 متن شعر ترکی سلطان خراسان(ع) -(سلطان خراسان السّلام السّلام ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی منتظری شریف آباد
8
21 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(مژده مژده شب شور و صفادی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج روح الله رمضانی
13
22 شعر ترکی در ولادت و شهادت امام رضا علیه السلام گریز به شهادت امام حسین علیه السلام -(ایتدی نورانی بوگون دنیا یوزین سلطان طوس ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مرحوم زائر تبریزی
11
23 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(یا علی موسی الرضا جانیم اولا آدوه قربان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
13
24 خیالی زائر ... -(خیال صفحه سینه هر زمان حرم چکورم ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
18
25 متن شعر ترکی و فارسی مدح و توسل به حضرت امام رضا علیه السلام -(السلام ای شاه خوبان یاعلی موسی الرضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
ابوالفضل فرهنگی
15
26 متن شعر ترکی مدح حضرت امام رضا علیه السلام -(قاشلارون طاقی ویرور روح مناجات منه ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج افشین بابک
10
27 مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(نفس گلوبدی یئره ، دوباره اولدی بهار ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج داود بیدق داری
18
28 شعر ترکی عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی الرضا(ع) -(ای جلوۀ جمالی وئرن کایناته نور ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
علی تیموری
2
29 متن شعر ترکی و فارسی مدح حضرت امام رضا علیه السلام -(مولا یا ثامن الحجج ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مرتضی اسکندری
5
30 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(عالم آل علی – خسرو خراسان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
5
31 شعر ترکی مدح حضرت امام رضا علیه السلام -(ای خراسانین صفاسی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
7
32 متن شعر ترکی مدح و میلادیه امام رضا (ع) -(ای نثار تار زلفون مین خراج مصر و شام ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج داود بیدق داری
3
33 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(گوهر دریای عصمت اختر برج ولایت ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
5
34 متن شعر ترکی مدح و میلادیه امام رضا (ع) -(توسن طبعیم ایدوب عزم مدینه ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
3
35 متن شعر ترکی حالات حضرت امام رضا علیه السلام -(عنایت ایله الهی که بختیم اولسون یار ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
7
36 متن شعر ترکی در مدح و توسل بر حضرت امام رضا علیه السلام -(آدون درده دوادی یابن زهرا ای رضاجان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا رمضانی
4
37 متن شعر ترکی در مقام حضرت امام رضا (ع) -(ای جمالون جلوۀ خلاق داور یارضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا بحری
2
38 شعر ترکی توسل بر حضرت امام رضا علیه السلام -(ای ساقی بزم عرفان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
6
39 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(معاشران بو گجه دولوب جهانه صفا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
2
40 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(مژده مژده شب شور و نوا شد ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
کربلایی رحیم شایان
4
41 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(بزنوب بوگجه ارض وسما ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج روح الله رمضانی
1
42 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(وصفونده قلم قالدی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج داود بیدق داری
5
43 متن شعر ترکی توسل بر حضرت امام رضا علیه السلام -(یاثامن الائمه گوزوم سنده دور آقا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج علی پور علی
1
44 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(ای محبتی هر قلبه صفا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
4
45 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(قسم او بیته قسم او عشقه که کعبه سن سیزصفاسی اولماز ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج اصغر فرشچی
2
46 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(مژده مژده ای جماعت ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
1
47 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
کربلائی صالح سیفی سرابی
5
48 مدح حضرت امام رضا علیه السلام -(ای اولان مهر درخشان یا علی موسی الرضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
کربلایی رحیم شایان
2
49 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(قویدی چون قدم عرصه عالمه-شه ولا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
1
50 منزلت حرم حضرت امام رضا(ع) و گریز به شهادت آن بزرگوار . -(گوگل قوشی پَر آچوب عزم ائدور خراسانه ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد رضا بیگی
1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد