مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی ولادت امام جواد (ع) -(پیچیده درعالم این بانگ منادی است) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
28
2 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه امام جواد (ع) -(سرزدخورشیدکرامت) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
17
3 متن شعر میلادیه حضرت امام جواد علیه السلام فارسی و ترکی -(مژده بده پیک سحری) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
ودود آذرین خلخال
19
4 مدح امام جواد (ع) -(نه زاهدم نه ده جاهد، نه عزوجاهیم وار) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
23
5 متن شعر ترکی مدح حضرت جواد (ع) -(دردون دواسی واردی جواد الائمه ده ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم حاج محمود رهبری
40
6 متن ترکی عرض ارادت محضر حضرت جوادالائمه علیه السلام -(ای سخا و کرم ده سلیلِ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمد علی مصیبی
55
7 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام جواد علیه السلام -(امام با سخا گلوب ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
احمد پوریا
119
8 عرض ارادت محضر حضرت جوادالائمه علیه السلام -(در گنجینه رحمتدی جواد ابن رضا) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
جمال حبیبی زنجانی
43
9 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام جواد علیه السلام -(لطف ایلیوبدی حی تبارک) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
44
10 سرود میلادیه (1) لایلایی زبانحال مادر -(باخشون آهودان گوزل) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج غلامرضا هادی اردبیلی
54
11 غزل میلادیه (1) -(عشقون اوخشاتدی منی عاشق و دیوانه لره) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج غلامرضا هادی اردبیلی
73
+1
12 سرود میلادیه (1) زبانحال لالایی مادر -(گوزلرون تک خمار اولماز خمار اولماز) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج غلامرضا هادی اردبیلی
41
13 متن شعرترکی میلادیه حضرت امام جواد علیه السلام -(رد ائدوب جانان جمالیندن نقاب) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
42
14 متن شعرترکی عرض ارادت محضر حضرت جوادالائمه علیه السلام گریز به شهادت -(نه منصورم ویرام کوس اناالحق) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
37
15 متن شعر ترکی ميلادیه حضرت امام جواد علیه السلام -(چهره گشاده چون دُرِ غلطان جوادیدور) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
رحیم فیضی
42
16 شعرترکی میلادیه حضرت امام جواد علیه السلام -(منبع جود و کرامت) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
کربلایی رحیم شایان
47
17 متن شعرترکی میلاد حضرت جواد علیه السلام -(امام رضانون محمد اوغلی گوز آچدی دنیایه) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج اصغر فرشچی
53
18 متن شعرترکی مدح امام جواد علیه السلام -(یا امام جواد ای گلِ باغ رضا) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
59
19 متن شعر مدح و میلادیه حضرت امام جواد و حضرت علی اصغر (ع) فارسی و ترکی -(آمده دو ، ماه انور) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
احمد پوریا
47
+1
20 متن شعرترکی ولادت حضرت امام جواد (ع) -(یگانه دُرِّ گرانمایه دیر جوادالائمه) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
اکبر ستاری
61
21 متن شعر ترکی و فارسی میلاد امام جواد علیه السلام -(مژده مژده یاران .محبان . جواد آمده) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
کربلایی رحیم شایان
84
22 متن شعرترکی میلادیه حضرت امام جواد (ع) -(مژده مژده ارض و سمایه وئروب صفا بوگون ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج روح الله رمضانی
38