مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام زمان (عج)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یابن الحسن (عج)با صدای حاج سید محمد عاملی -(گئنه بیرهفته سایدیم جمعه گلدی گلمدین سن) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
ابوالفضل عباسی معروفان
182
+2
2 متن شعر ترکی حضرت مهدی(عج) -(تا بوروب آشفته زلفون باشدا چون تاج ایلدی) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
عباس داداش زاده
112
3 متن شعر ترکی وفارسی حضرت مهدی(عج) -(یابن الزهرا یابن الزهرا ) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
حاج افشین بابک
159
4 متن شعر ترکی حضرت مهدی(عج) -(پیمانۀ عزته صفا مهدی دی) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
محمد علی مصیبی
86
+1
5 متن شعر ترکی حضرت مهدی (عج) -(ای عشقی غوغا ، آدی دل صفا سی) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
حاج علی پور علی
106
6 انتظارفرج امام زمان (عج) يولين گوزتله نگارين چك انتظارگلر اشعار ترکی
امام زمان (عج)
5596
+18
7 امام زمان(غج) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
1509
8 امام زمان (عج) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
1219
+2
9 ای قلم سوزلرینده اثر یوخ (به همراه ترجمه فارسی و دانلود سبک ) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
156110
+2201