مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام زمان (عج)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یابن الحسن (عج)با صدای حاج سید محمد عاملی -(گئنه بیرهفته سایدیم جمعه گلدی گلمدین سن) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
ابوالفضل عباسی معروفان
51
+2
2 متن شعر ترکی حضرت مهدی(عج) -(تا بوروب آشفته زلفون باشدا چون تاج ایلدی) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
عباس داداش زاده
32
3 متن شعر ترکی وفارسی حضرت مهدی(عج) -(یابن الزهرا یابن الزهرا ) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
حاج افشین بابک
45
4 متن شعر ترکی حضرت مهدی(عج) -(پیمانۀ عزته صفا مهدی دی) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
محمد علی مصیبی
26
5 متن شعر ترکی حضرت مهدی (عج) -(ای عشقی غوغا ، آدی دل صفا سی) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
حاج علی پور علی
33
6 انتظارفرج امام زمان (عج) يولين گوزتله نگارين چك انتظارگلر اشعار ترکی
امام زمان (عج)
5531
+19
7 امام زمان(غج) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
1454
8 امام زمان (عج) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
1157
+1
9 ای قلم سوزلرینده اثر یوخ (به همراه ترجمه فارسی و دانلود سبک ) اشعار ترکی
امام زمان (عج)
154151
+2179