مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های استقبال از محرم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر تک بیتی استقبال از محرم -(این خبر را برسانید به کنعانی ها) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مهدی جهاندار
63
2 شعر استقبال از ماه محرم -(می زنی قطعاً صدایم بین نوکرها، به نام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
رضا دین پرور
45
3 شعر استقبال از ماه محرم -(باز این چه شورش است، پریشان شدم حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
جابر عابدی
51
4 شعر استقبال از ماه محرم -(ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﻒ ﻣﺎﺗﻢ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
علی اکبر لطیفیان
54
5 شعر استقبال از ماه محرم -(دل و ذکر دمادم یابن زهرا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
سید محمد میر هاشمی
32
6 شور احساسی طلیعه محرم -(بوی تربتت تو کوچه هاست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
خادم زینب
60
7 هلال محرم -(ماه عاشق شدن رسید از راه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
محمد حسین ملکیان
76
8 ورودیه محرم -(از حالِ خوب روضه بهتر عالمی نیست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
منصوره محمدی مزینان
63
9 ورود به ماه محرم -(ای اهل آسمان و زمین غم شروع شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
امیر عظیمی
55
10 نوحه ماه محرم رسید-سید سکندر حسینی بامداد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
سید سکندر حسینی
239
+1
11 شب اول محرّم98 -(شکر حق، که بار دیگر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
بهمن عظیمی
0
12 ورود به ماه محرم -(فهمیدم از دور و برم، آمد محرّم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مرضیه عاطفی
175
13 شب دوم محرم -(قلم شدم بنویسم قسم به باور زینب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
حسن لطفی
195
14 ورود به محرم -(افتاده به دل تا ز محرّم بنویسم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
102
15 ورود به محرم -(سلام ماه محرّم سلام ماه عزا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مجتبی صمدی شهاب
115
16 شب اول محرم -(ای اهل آسمان و زمین غم شروع شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
امیر عظیمی
151
17 شب دوم محرم -(نمیدانم چرا در اضطرارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
73
18 شب دوم محرم -(از آنزمان که خیمه را برپا نمودی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مجتبی صمدی شهاب
77
19 شب دوم محرم -(از مکه تا اینجا فقط دلشوره دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
جعفر ابوالفتحی
74
20 شب اول محرم -(من آمدم که گریه کنم دست من بگیر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مجتبی صمدی شهاب
107
21 ورود به محرم -(جان زینب بیا که برگردیم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
محمد حبیب زاده
98
22 ورود به کربلا -(زمین کربلا اینجاست زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
154
23 ورود به ماه محرم -(ماه عاشق شدن رسید از راه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
محمد حسین رحیمیان
65
24 مناجات امام حسین (ع) -(هر چه صدای گریه شود بیشتر بلند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
احمد ایرانی نسب
73
+1
25 ورود به ماه محرم -(فهمیدم از دور و برم، آمد محرّم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مرضیه عاطفی
61
26 ورود به محرم -(فهمیدم از دور و برم، آمد محرّم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مرضیه عاطفی
68
+1
27 دودمه شب چهارم -(وای اگر امروز جنگیدن به من واجب شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
76
28 دودمه شب چهارم -(نعره حیدری ام تیزتراز شمشیر است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
77
29 دودمه -(آمدم زنده کنم خاطره ء رزم پدر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
98
30 دودمه -(پاسخ هل من معینت آمدم کاری کنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
64
31 دودمه -(آخرین حاجی ام و آمده ام قربانگاه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
72
32 دودمه -(من که عبدالله نامم در عمل عبدالحسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
70
33 دودمه -(طفل ده ساله شود یک تنه سردار سپاه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
66
34 دودمه شب ششم محرم -( ذکر یا حیدره عباس نموده مددم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
70
35 دودمه شب ششم محرم -(می شود بر ماه پاره وقت جلوه ماه گفت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
63
+1
36 دودمه شب اول محرم -(همه دار و ندارم به تو تقدیم کنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
62
37 دودمه -(گرچه آواره شدم خانه ات آباد حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
49
38 دودمه شب تاسوعا -(آمده شیرنر ام البنین بهرشکار) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
قاسم نعمتی
89
39 مناجات امام حسین (ع) -(توفیق اشک با تو ، باران روضه با من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
ناصر دودانگه
84
40 مناجات امام حسین (ع) -(در بند عشق هر که شد آزاد می شود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
حامد آقایی
71
41 ماه محرم.امام زمان -(آقا اجازه ماه محرم رسیده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
وحید زحمتکش شهری
392
+2
42 ورود به محرم -(شکر خدا که زنده هستم این محرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مجتبی صمدی شهاب
255
43 مناجات امام زمان (عج) -(دوباره از مي اين ماه اشك مي نوشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
محمد علی بیابانی
126
44 ورود به محرم -(چگونه شکر بگویم که زنده ماندم من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
موسی علیمرادی
180
+1
45 مناجات امام حسین (ع) -(قرار بود به پروانه ها امان بدهید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
بردیا محمدی
105
46 مناجات امام حسین (ع) -(بی تو باحال پریشان و خرابم چه کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
حسن کردی
137
47 مناجات امام حسین (ع) -(نيّت اگـر سـوختن به پاي حسين است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
محمد قاسمی
96
48 طلعیه ماه محرم -(شعر خود را اگراز شیرهٔ جان آوردیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
حامد آقایی
69
49 طلیعه ماه محرم -(در عالمِ خیال، گرفتم ضریح را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
رضا قاسمی
69
50 مناجات امام زمان (عج) -(چشمِ تو دنبالِ خود چشمانِ ما را میکِشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
حسن لطفی
139
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد