مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 هشتم شوال تخریب ائمه بقیع یاامام حسن علیه السلام -(آفتاب از اين حرم دارد خجالت مي كشد) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
محسن صرامی
19
2 هشتم شوال تخریب ائمه بقیع یاامام حسن علیه السلام -(غمت مانده غريبانه ميان جان و تن پنهان) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
محسن صرامی
17
3 دوبیتی ائمه بقیع -(نه گنبد نه حرم نه آستانی) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
میثم مومنی نژاد
58
4 دو بیتی ائمه بقیع -(دلم آیینه گریان بقیع است) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
میثم مومنی نژاد
38
5 ائمه ی بقیع -(فرو می ریزد امشب از نگاهت بغض سنگینم) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
هستی محرابی
126
6 انشالله بقیع را میسازیم -(در شهر مدینه شور و غوغا برپاست) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مرتضی محمودپور
171
7 سالروز تخریب قبور بقیع -(عادت به گنبد داده ام چشم ترم را) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
داود رحیمی
129
8 بقیع هشت شوال -(از بغض بقیع آسمان شاکی شد) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مهدی رحیمی زمستان
137
9 سالروز تخریب بقیع -(بقیع و چار مزاری که برده طاقت را) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
اسماعیل شبرنگ
183
10 شعری برای بقیع -(من از هجر مدینه سالها "بی تاب" و "غمدیده" م ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
علیرضا خاکساری
116
11 سالگرد واقعه جانسوز تخریب بقیع -(زمزمه و نوحه تخریب بقیع) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مرتضی محمودپور
59
12 سالگرد واقعه جانسوز تخریب بقیع -(خرابی تو خرابم نموده خاک بقیع) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مرتضی محمودپور
139
13 سالگرد تخریب بقیع بدست سعودیها -(تو شمع و عالم گشته پروانه) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مرتضی محمودپور
53
14 تخریب قبور ائمه ی بقیع -(اینجا بقیعه چه سوت و کوره، اینجا دریغ از یه شمع و نوره!) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
هستی محرابی
74
15 سالروز تخریب بارگاه بقیع به دست وهابیت -(دلم شورِ دمادم دارد اینجا، هوای گریه نم نم دارد اینجا!) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
هستی محرابی
83
16 به مناسبت هشتم شوال روز جهانی بقیع -(خورشید به گود آمده سرگرم قنوت است) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
محسن کاویانی
150
17 تخریب قبور ائمه ی بقیع -(بشکند دستی که ویران کرده است، این جفا در حقِ قرآن کرده است!) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
هستی محرابی
143
18 شعر سالروز تخریب بقیع -( ای بقیع ای تربتِ بی بارگاه ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
هستی محرابی
526
19 اشعار تخریب بقیع -( این خاکها شد زیر و رو،مرثیه خوان گفت: ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
محمد قاسمی
661
20 شعر تخريب بقيع -( شد ندبه خوان به امرِخدا قبرِخاکی اَت ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
حسین ایمانی
606
21 شعر تخريب بقيع -( بستم کمی چشم ترم را با خجالت ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
561
22 اشعار تخریب بقیع -( زیر لگدهایی که دین را نیمه جان کردند ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
543
23 شعر تخريب بقيع -( گرچه مانع می شود اما به دستی بسته نیست ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مهدی رحیمی زمستان
518
24 اشعار تخریب بقیع -( که آن قبر مخفی کجای بقیع است؟ ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
رضا رسول زاده
699
25 اشعار تخریب بقیع -( صحبت از بی وفایی جعده است ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
حسین واعظی
520
26 شعر تخريب بقيع -( از نسخه ی جدید به طرزقدیمشان ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مهدی رحیمی زمستان
557
27 شعر تخريب بقيع -( از کرم خانه ی حسن اینبار ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
646
+1
28 سالروز تخریب بقیع -( عجب خواب دل انگیزی عجب رویای شیرینی ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
علیرضا خاکساری
753
29 سالروز تخریب بقیع -( شرمنده ی چشم کبوتر چاهی ات میشد ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
علی رضایی
558
30 سالروز تخریب بقیع -( چشم خیس وقلب خون و پلکهایی بیقرار ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
422
31 سالروز تخریب بقیع -( شوق تائِب به سر است و همه امید به دل ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
374
32 سالروز تخریب بقیع -( افسوس که از بقیع ویرانه تر است! ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
579
33 تخریب بقیع -( می‌چکد غربت چو بارانی ز معنای بقیع ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
حسین کریمی
1213
+1
34 زمینه برای سالروز تخریب بقیع -( بازم شروع قصهِ ویرانهِ بقیع (امان) ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
ابوالفضل آلوئیان
2985
+2
35 نوحه سالروز تخریب بقیع -( شده ویرانه از کینه قبور آل طاها ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
امیر عباسی
3321
+2
36 بقیع -( شیعه بر نام عـلـی تا به ابد می نازد ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
سیروس بداغی
4378
+4
37 اشعار بقیع -( دردهــای بیکران تا بیکران دارد بقیع ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
سیروس بداغی
4405
+5
38 متن سینه زنی شور تخریب قبور ائمه (ع) بقیع باسبک حاج مهدی رعنایی -( تخریب، تهدید، تشنج و کشتار ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
8245
+2
39 اشعار مخصوص بقیع از محمد مبشری -( دلم امشب به مجلس روضه ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
محمد مبشری
11649
+4
40 اشعار سالروز تخریب بقیع از سید پوریا هاشمی -( پر زدم سمت شما بال و پرم خاکی شد ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
سید پوریا هاشمی
7733
+3
41 اشعار زمزمه برای سالروز تخریب بقیع از محمد موحدی مهر آبادی با سبک -( واویلا قبله ی افلاکه بقیع ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
محمد موحدی
10617
+3
42 اشعار زمینه واحد برای سالروز تخریب بقیع از یاسین زندی با سبک -( ﺑﻘﻴﻊ چ ﻏﺮﻳﺒﻪ ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
یاسین زندی
8810
+1
43 اشعار واحد سینه زنی برای تخریب قبور ائمه با سبک -( بازم شروع غصه ها ، غصه و غم های بقیع ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
هاشم محمدی
10702
+3
44 اشعار زمیته برای تخریب قبور ائمه با سبک -( دلا پر غمه یا فاطمه ، عزای عالمه یا فاطمه ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
امیر عباسی
10229
+3
45 اشعار واحد برای سالروز تخریب بقیع با سبک -( یا فاطمه ، سلام ما به غصه هات ، به خاک قبر بچه هات ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
امیر عباسی
10059
+3
46 اشعار تخریب بقیع -( سينه ها سرشار از اندوه و رنج و ابتلاست ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
محمود ژولیده
16722
+1
47 اشعار سال روز تخریب بقیع با سبک محمد مبشری -( دارهرخاک این سرزمین . عطر بوی غربت ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
یوسف رحیمی
13807
+5
48 غصه نخور کبوتر ، دوباره پر می گیری اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
جعفر ابوالفتحی
10029
+3
49 متن سینه زنی تک امام حسن (ع) و تخریب بقیع با سبک جواد مقدم -( یه آرزو مونده تو سینه ، اللهم الرزقنا مدینه ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
20240
+5
50 مرثيه سالروز تخریب قبور ائمه بقیع (ع) با سبک حسن خلج -( آنکه نام تو را نهاد بقیع ، رتبه ای داده ات بلند رفیع ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
14764